24 december 2021

Nieuwe uitbreiding op de coronasteunmaatregelen

Het kabinet verruimt het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van dit jaar vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Zo gaat het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven van 80% naar 90%. Ook komen ondernemers het vierde kwartaal in aanmerking voor de TVL bij 20% omzetverlies in plaats van bij 30%. Voor de verruiming van het steunpakket trekt het kabinet 590 miljoen euro extra uit. Bovendien wordt aan een langetermijnvisie gewerkt over de vormgeving van het steunpakket, meldt het kabinet.

 

NOW

Het maximale omzetverlies waarvoor werkgevers via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen ontvangen gaat omhoog naar 90%. Dat betekent dat bij de berekening van de hoogte van de subsidie voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 wordt gerekend met een percentage van maximaal 90% omzetverlies (op dit moment is dat nog 80%). Omdat de subsidieaanvragen voor het huidige kwartaal al lopen, is de uitbetaling van de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80%. Bij de definitieve vaststelling wordt gerekend met 90%.

 

TVL

Het kabinet verlaagt de omzetverliesdrempel van de TVL in het vierde kwartaal van 2021 van 30% naar 20%. Hiermee komt het kabinet ook bedrijven tegemoet die door deze acute lockdown worden geraakt in deze laatste weken van het kwartaal. Een voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel wordt niet ingevoerd. Een dergelijke regeling is slecht uitvoerbaar en maakt het niet goed mogelijk om tijdig steun te verlenen, motiveert het kabinet die beslissing. Ondernemers met een omzetverlies tussen 20% en 30% in het huidige, vierde kwartaal kunnen meteen TVL aanvragen. RVO houdt de aanvragen aan totdat de Europese Commissie deze nieuwe wijziging van de TVL heeft goedgekeurd. De aanvraagperiode loopt tot 28 januari 2022.

 

Terugbetaling Tozo-leningen

In de Tozo staat dat zelfstandig ondernemers de lening voor bedrijfskapitaal Tozo vanaf 1 januari 2022 moeten beginnen met aflossen. Door de verscherpte maatregelen is dat voor veel zelfstandig ondernemers moeilijk. De start van de verplichte aflossing begint daarom een half jaar later, dus op 1 juli 2022. Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekking. Daarnaast wordt de looptijd voor alle Tozo-leningen met één jaar verlengd van 5 jaar tot 6 jaar. Dat is de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald. Over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 hoeft ook geen rente te worden betaald.

 

Meer informatie

Via Rijksoverheid.nl/coronavirus-financiële regelingen kun je de volledige informatie over de steunmaatregelen teruglezen. 

 

Nog vragen?

Natuurlijk geen probleem! Ons team staat altijd voor je klaar om deze- of andere vragen te beantwoorden.

 

bron: accountancyvanmorgen

 

Terug