2 mei 2016
Onderwerpen: ZZP MKB Advies Tips

Let op de tenaamstelling van uw inkoopfacturen!

Indien u als ondernemer goederen of diensten van een andere ondernemer afneemt, wordt hierover btw in rekening gebracht. Deze btw kunt u vervolgens verrekenen in uw aangifte omzetbelasting als voorbelasting. Uw bedrijf moet dan uiteraard zelf ook btw-belaste prestaties verrichten. Wilt u er zeker van zijn dat de btw op uw inkoopfacturen verrekenbaar is, dan moet de factuur op de juridische naam van uw onderneming staan. Hieraan stelt de fiscus diverse eisen. Voldoet de factuur niet aan de voorwaarden, wacht dan met betalen en vraag uw leverancier een nieuwe, juiste factuur uit te reiken. 

Voor de verrekening van de ‘inkoop-btw’ stelt de fiscus een aantal eisen. Zo moet u beschikken over een factuur van uw leverancier die aan de factuurvereisten voldoet. Denk hierbij aan het opnemen van een juiste tenaamstelling van zowel de leverancier als de afnemer, het btw-nummer van de leverancier, zijn KvK-nummer, alsmede een uniek factuurnummer. 

Let op: als de inkoopfactuur niet aan de factuurvereisten voldoet, dan mag de daarop vermelde btw niet worden verrekend. Dit verhoogt uw inkoopkosten uiteraard aanzienlijk! 

Tenaamstelling factuur

Vooral met de tenaamstelling van de afnemer gaat het in de praktijk regelmatig mis. Uw leverancier hanteert wellicht uw privé naam in plaats van de naam van uw bedrijf. Of u heeft uw privé naam geregistreerd in een webshop en doet een zakelijke bestelling. 

De te hanteren naam komt overeen met uw inschrijving bij de KvK. Een factuur op naam van u als ondernemer of op naam van één van de vennoten van een samenwerkingsverband is dus niet juist. Bij een vennootschap onder firma is ook het achtervoegsel Vof noodzakelijk. 

Coulanceregeling fiscus

Het niet voldoen aan de factuurvereisten is niet direct een probleem. Zo bestaat er een coulanceregeling voor facturen tot een bedrag van € 100,- (inclusief btw). Voor dergelijke kleine facturen mag worden volstaan met een vereenvoudigde factuur, hetgeen ook een kassabon mag zijn. Waarop het volgende vermeldt moet zijn:

  • factuurdatum;
  • naam en adres van leverancier;
  • geleverde goederen of diensten;
  • te betalen btw-bedrag.

Voor brandstofbonnen geldt dat deze ook boven de grens van € 100,- op basis van een kassabon acceptabel zijn. Wel moet de betaling gedaan zijn met uw zakelijke bankpas, creditcard of tankpas.

Daarnaast blijkt uit de rechtspraak en uitlatingen van de staatssecretaris dat lichte gebreken ook niet per definitie noodlottig zijn voor de aftrek van btw. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het ontbreken van het KvK-nummer van de leverancier of zijn adres. Als eenvoudig is vast te stellen welke leverancier de goederen of diensten heeft geleverd, is dit geen probleem. 

Bron: Tips & Advies

Terug