17 oktober 2018
Onderwerpen: ZZP MKB Advies Tips

Dividendbelasting niet afgeschaft

Het kabinet heeft definitief besloten om de veelbesproken dividendbelasting niet af te schaffen. Dit is beschreven in een brief van de kamer. In plaats daarvan stelt het kabinet de volgende maatregelen voor:

 1. Hoog vennootschapsbelastingtarief verlaagd met 4,5%
  Het kabinet verlaagt het hoge vennootschapsbelastingtarief (vpb) van 22,25% naar 20,5% in 2021. De in het regeerakkoord voorziene verlaging van het hoge vpb-tarief in 2019 wordt uitgesteld; het tarief blijft in 2019 25%.
 1. Verlaging laag vennootschapsbelastingtarief
  Als extra impuls voor vooral het mkb verlaagt het kabinet het lage vpb-tarief verder van 16% naar 15% in 2021. 
 1. Versterken ondernemersklimaat
  Het kabinet reserveert vanaf 2021 structureer € 200 miljoen om de werkgeverslasten op arbeid te kunnen verlagen. 
 1. Beperking afschrijving gebouwen
  In 2019 mogen ondernemers nog maar 100% van de WOZ-waarde, van gebouwen die zij in eigendom hebben, afschrijven. Nu mag dat nog tot 50%. Er komt wel een verzachting op deze maatregel. Als het gebouw voor 1 januari 2019 door de belastingplichtige in gebruik is genomen en op dat gebouw nog geen drie jaar is afgeschreven, dan mag de belastingplichtige alsnog deze drie jaar volgens het oude regime blijven afschrijven. 
 1. Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid verkort
  De Wet spoedreparatie fiscale eenheid zal geen terugwerkende kracht hebben naar 25 oktober 2017, maar terugwerken naar 1 januari 2018.
 1. Overgangsrecht 30%-regeling
  De looptijd voor de fiscale 30%-regeling zou teruggebracht worden van acht naar vijf jaar. Het kabinet komt met een overgangsregeling voor de groep, waarvoor de regeling door de aanpassing in 2019 of 2020 zou eindigen.
 1. S&O-afdrachtvermindering innovatieve ondernemers
  Het percentage van de tweede schijf van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk wordt per 1 januari 2020 verhoogd van 14% naar 16%.
 1. Aanpassen rekening-courantmaatregel dga's
  Om de eigen vennootschap door directeur-grootaandeelhouders (dga's) te ontmoedigen, worden de volgende maatregelen getroffen:
  - In plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden, worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de dga uitgezonderd.
  - Bovenop deze eigenwoningschuld zal een aanvullende drempel van € 500.000 voor de dga en zijn of haar partner gezamenlijk gelden. 
 1. Direct beleggen in vastgoed door fiscale beleggingsinstelling
  Fiscale beleggingsinstellingen (FBI’s) mochten niet meer direct beleggen in Nederlands vastgoed. Nu de dividendbelasting wordt gehandhaafd, vervalt de directe aanleiding voor deze maatregel. Deze maatregel wordt teruggedraaid.    

Bron: Register Belastingadviseurs

Terug