19 juli 2017
Onderwerpen: ZZP MKB Advies Tips

Bezwaar tegen hoge bijtelling?

De standaardbijtelling voor de auto van de zaak bedraagt sinds 2017 22%. Dat geldt niet voor auto’s die al voor 2017 op naam zijn gezet. Is dat oneerlijk? Over die vraagt loopt een proefproces. 

Hoe zat dat ook alweer?

Het bijtellingspercentage werd bepaald aan de hand van de uitstoot aan CO2. Sinds 2017 niet meer en geldt voor alle auto’s een bijtelling van 22%. Alleen voor volledig elektrische auto’s geldt een bijtelling van 4%. Deze nieuwe regeling geldt niet voor auto’s die al voor 2017 voor het eerst op naam zijn gezet. Die houden het percentage dat gold op het moment dat de auto voor het eerst op naam werd gezet, waarbij dit percentage iedere vijf jaar wordt aangepast aan de dan geldende wetgeving. 

Tip. Voor auto’s met een bijtelling lager dan 25% is dit gunstig. Heeft u echter in de periode 2012 t/m 2016 een auto gekocht die destijds een bijtellingspercentage had van 25%, dan heeft u helaas geen geluk. U heeft dan tot vijf jaar na de aankoopdatum nog steeds met 25% bijtelling te maken, oftewel: per jaar 3% meer dan dezelfde auto nu. 

Discriminatie?

De wetgever heeft gezorgd dat bij aanschaf van een auto met lage uitstoot ten minste vijf jaar een lage bijtelling geldt. Bij een latere aanpassing van de wet door aanscherping van de uitstootnormen, blijft het verlaagde percentage gelden. Logisch, anders zou u achteraf, dus na aankoop van uw auto, alsnog gestraft worden, terwijl u aan de situatie niets meer kunt veranderen. Dat gebeurt nu echter wel, voor zover het auto’s betreft met de hoge bijtelling van 25%. 

Belang?

In het slechtste geval betaalt de werknemer of ondernemer met een auto van de zaak vijf jaar lang 3% te veel aan bijtelling. Bij een auto van € 40.000,- en een belastingtarief van 40,8% (schijf 2 en 3) gaat het dan om €2.448,- aan extra te betalen belasting. Toch de moeite waard!  

Werkgevers en ondernemers

Werkgevers kunnen nu al in bezwaar tegen de te hoge premieafdracht. Werkgevers betalen immers premies werknemersverzekering over de bijtelling. Het premiepercentage is afhankelijk van uw bedrijfstak. Ondernemers doen dat pas in 2018 bij hun IB-aangifte 2017. Dan geven zij een bijtelling van 25% aan en gaan daarna in bezwaar en stellen dat het 22% moet zijn.  


Bron: Tips en Advies 

Terug