22 maart 2017
Onderwerpen: ZZP MKB Personeel Advies

Bezwaar indienen bijtelling leaseauto

Voor 2017 en later is het (hoogste) bijtellingstarief voor privégebruik auto verlaagd van 25% naar 22%. Dit lagere percentage geldt echter alleen voor auto’s van de zaak die na 31 december 2016 voor het eerst zijn toegelaten op de weg. In de (eerste) loonaangifte voor 2017 moet dus voor auto’s van de periode voor 31 december 2016 een percentage van 25% worden opgenomen. 

De vraag is echter of dit verschil niet discriminerend is. Personen rijden namelijk een vrijwel identieke auto, maar door het verschil in bouwjaar betaalt de één 3% meer dan de ander. Feitelijk is dus sprake van gelijke gevallen (met uitzondering van het bouwjaar) in de zin van artikel 14 van het EVRM. Over deze vraag zal de rechter zich moeten buigen.

Teken tijdig bezwaar aan

Om de rechten te behouden moet de organisatie op tijd bezwaar aantekenen. U dient dan maandelijks bezwaar aan te tekenen tegen de afdracht loonheffingen, de eerste keer is over januari 2017. Dit zal moeten geschieden binnen zes weken na indiening van de aangifte over januari 2017. Haast is dus geboden!

Bron: Rendement

Terug