27 september 2021

Belastingdienst start invordering weer op

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld en het economische leven weer op gang komt start de Belastingdienst de invordering van openstaande belastingvorderingen van burgers en bedrijven geleidelijk weer op, meldt de fiscus. Wat kunnen ondernemers en particulieren verwachten?

 

Vanaf september 2021 stuurt de Belastingdienst eerst vooraankondigingen. Later dit jaar betalingsherinneringen en aanmaningen. En als particulieren en ondernemers dan nog niet betalen stuurt de fiscus hen vanaf begin 2022 dwangbevelen.

 

Coronacrisis

Tijdens de coronacrisis heeft de Belastingdienst zoveel mogelijk rekening gehouden met de bijzondere situatie van particulieren en ondernemers. Aan de ene kant door de fiscale steunmaatregelen van het kabinet zo goed mogelijk uit te voeren. Aan de andere kant door het gewone werk soms anders aan te pakken. Zo heeft de invordering van belastingschulden vanaf maart 2020 grotendeels stilgelegen. Maar de beperkende coronamaatregelen zijn nu versoepeld en het economische leven komt vrijwel overal weer op gang. Daarom pakt de Belastingdienst de invorderingswerkzaamheden geleidelijk weer op.

 

Dit is de planning voor de invorderingswerkzaamheden

  • Vanaf eind september verstuurt de Belastingdienst vooraankondigingen.
  • Vanaf begin oktober betalingsherinneringen.
  • Vanaf begin november aanmaningen.
  • Vanaf begin januari 2022 dwangbevelen.

De fiscus dit alleen voor belastingen waarvoor er een betalingsachterstand is en géén (bijzonder) uitstel van betaling is aangevraagd.

Moet je toeslagen terugbetalen en heb je daarbij een betalingsachterstand? Dan ontvang je hierover later bericht van de fiscus.

 

Vooraankondigingen vallen komende weken in de bus

Moet je nog een belastingaanslag betalen, en heb je daarvoor al een betalingsherinnering of aanmaning ontvangen? Dan stuurt de Belastingdienst je een vooraankondiging om je daaraan te herinneren.

Heb je meer dan 1 belastingaanslag openstaan? Dan krijg je ook meer vooraankondigingen.

 

Wat kun je doen als je een vooraankondiging, betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel krijgt?

De Belastingdienst wil samen met jou voorkomen dat je belastingschuld te hoog oploopt. En dat je extra kosten moet betalen voor een aanmaning of dwangbevel. Probeer in ieder geval zo snel mogelijk te betalen óf uitstel van betaling aan te vragen. Wat de mogelijkheden zijn, hangt af van de situatie:

 

Je wilt zo snel mogelijk betalen

Op de vooraankondiging, betalingsherinnering, aanmaning of het dwangbevel staat hoe je kunt betalen. Je vindt daar onder andere een betalingskenmerk. Als je dit gebruikt, kan de Belastingdienst de betaling sneller verwerken.

 

Je wilt betalen, maar hebt vragen

Kom je er niet uit met de informatie op de vooraankondiging, betalingsherinnering, aanmaning of het dwangbevel? En ook niet met de informatie die je leest bij Betalen en ontvangen? Bel dan de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

 

Je bent ondernemer en kunt niet op tijd betalen door de coronacrisis

Dan kun je nog tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Op Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis lees je hoe je dit gemakkelijk doet met het online formulier. Geef in het formulier duidelijk aan voor welke belastingen je uitstel wilt.

 

Het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis loopt tot en met 30 september 2021. Is het ook na die datum voor jou lastig om je belastingen op tijd te betalen? Kijk dan op Betalen en ontvangen of je volgens de gewone regels uitstel kunt vragen, of een betalingsregeling kunt krijgen. Of bel de BelastingTelefoon.

 

Je bent ondernemer en kunt om andere redenen niet op tijd betalen

Kijk dan op Betalen en ontvangen of je uitstel kunt vragen, of een betalingsregeling kunt krijgen. Of bel de BelastingTelefoon.

 

Je bent particulier en kunt niet op tijd betalen

Kijk dan of je uitstel kunt vragen of een betalingsregeling kunt krijgen. Op Betalen en ontvangen lees je hoe je dit doet en aan welke voorwaarden je moet voldoen. Of bel de BelastingTelefoon.

 

De fiscus hervat ook andere processen

Behalve dat de fiscus vooraankondigingen, betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen gaat versturen, start de dienst ook andere opgeschorte werkzaamheden stapsgewijs weer op. Zo start de Belastingdienst binnenkort met bedrijfscontroles. En u kan je weer een afspraak maken om langs te komen bij een belastingkantoor.

 

Op Coronamaatregelen Belastingdienst vind je meer informatie over de maatregelen die de fiscus heeft genomen om burgers en bedrijven door de coronacrisis te helpen.

 

Bron: Belastingdienst

Terug