16 september 2015
Onderwerpen: MKB Wetswijziging Nieuws

Prinsjesdag 2015 - Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf?

De derde dinsdag in september is weer geweest en Prinsjesdag heeft over het algemeen een positief karakter gehad. Voor u hebben wij een aantal voorstellen uitgelicht die in de Tweede Kamer gepresenteerd gaan worden. 

Mocht u interesse hebben in een specifiek onderwerp, laat het ons dan weten. De voorstellen zijn nog niet definitief, maar wij houden dit dan nauwlettend in de gaten. Bij belangrijke wijzigingen informeren wij u.  

Verlaging tarieven inkomstenbelasting
Vanaf 1 januari 2016 gaan de tarieven van de inkomstenbelasting met 1,85% omlaag. Dat houdt in dat de tarieven in de tweede en derde belastingschijf van 42% naar 40,15% dalen. De derde schrijf wordt zelfs verlengd, lees hier meer over het verlagen van de tarieven.

Modelovereenkomst vervangt Verklaring arbeidsrelatie
In eerdere nieuwsberichten hebben wij u geïnformeerd over de vervanging van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Per 1 januari 2016 wordt gebruik gemaakt van modelovereenkomsten die zekerheid bieden over loonheffing:

  • U wordt samen met de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie en eventuele achteraf te maken afspraken. 
  • Per sector komen er modelovereenkomsten die u kunt downloaden vanaf de site van de Belastingdienst. 
  • U mag ook zelf één overeenkomst voor alle opdrachtnemers opstellen als het soortgelijk werk betreft. Deze overeenkomst dient u voor gebruik goed te laten keuren door de Belastingdienst. 

Stijging kinderopvangtoeslag
Daarnaast gaat de kinderopvangtoeslag omhoog. Hierdoor krijgt u als ouder meer toeslag voor ieder kind dat naar de peuterspeelzaal of de kinderopvang gaat.  

Goedkoper om kwetsbare werknemers in dienst te houden
Een nieuw systeem voor premiekortingen moet het eenvoudiger maken om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk te houden. Het lagere inkomensvoordeel maakt het voor u goedkoper om medewerkers met een inkomen tot 120% van het minimumloon in dienst te houden. Hierdoor blijven de loonkosten laag, zonder dat de werknemer salaris in moet leveren. 

Investeren in MKB en startende ondernemers aantrekkelijker
Voor het MKB en startende ondernemers komt er een durfkapitaalregeling. Deze moet het fiscaal aantrekkelijk maken voor private investeerders om geld uit te lenen. Vanaf 1 januari 2017 wordt hier 50 miljoen euro voor vrijgemaakt. 

AOW-leeftijd stijgt in 2016, 2018 en 2021
Momenteel is de AOW-leeftijd 65 jaar en drie maanden. Vanaf 2016 tot 2018 stijgt de AOW-leeftijd naar 66 jaar en dit wordt in 2021 verhoogd naar 67 jaarBekijk hier wanneer u de AOW-leeftijd bereikt

Krijgt u te maken met een inkomensgat doordat u met pensioen of de VUT bent? Dat kan te wijden zijn aan het later ingaan van uw AOW-uitkering dan uw prepensioen- of VUT-uitkering. Deze regeling zou eerst verlengd worden tot 2019 en wordt nu verlengd tot 2023. U kunt hier berekenen of u onder de overbruggingsregeling valt en hoe hoog uw uitkering is. 

Subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken
Bent u eigenaar van een gebouw met asbesthoudende dakbedekking? Zorg er dan voor dat u voor 2024 het asbest zelf laat verwijderen, vanaf dan zijn asbestdaken namelijk verboden in Nederland. Dit is alleen nodig als het materiaal direct in contact staat met de buitenlucht. Per 1 januari 2016 komt er een subsidieregeling voor het verwijderen van asbest

Geen gratis plastic tassen meer
Als u winkelier bent, mag u straks geen gratis plastic tassen meer meegeven aan uw klanten. Dit verbod geldt niet als het tasje dunner is dan 15 micron. Wilt u uw klant een tasje dikker dan 15 micron meegeven, dan moet u zelf de vergoeding hiervoor bepalen. Een andere mogelijkheid is dat u een tas aanbiedt van duurzaam materiaal. 


Bronnen: genoemde maatregelen zijn afkomstig uit de Troonrede, andere officiële Prinsjesdagstukken of uit het verwachte begrotingsakkoord voor 2016. Alle wijzigingen moeten nog definitief doorgevoerd worden. 

Terug