23 juni 2017
Onderwerpen: Belasting ZZP Advies

Onderzoek naar BSN in btw-nummers

De afgelopen maanden heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) veel verzoeken gehad van zzp’ers om zich uit te spreken over het feit dat hun burgerservicenummer (BSN) makkelijk te achterhalen is via het btw-nummer. Zzp’ers zijn verplicht dit nummer op facturen te plaatsen en ook op hun website te publiceren als zij deze hebben. 

In het geval van eenmanszaken en zzp’ers is dat btw-nummer gebaseerd op het BSN, een uniek en tot een persoon herleidbaar nummer. Daarom is het een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens gelden extra strenge regels, want hier zijn grotere privacyrisico’s, zoals identiteitsfraude aan verbonden. 

Onderzoek naar handelwijze Belastingdienst

Eerder had Actal al een andere oplossing geadviseerd, door via de Kamer van Koophandelnummers informatie te bieden. De AP heeft bekendgemaakt dat er een onderzoek is ingesteld of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het BSN in de btw-nummers van zzp'ers. Wanneer hierover uitspraak wordt gedaan, is nog niet bekend. 

Terug