9 november 2018
Onderwerpen: ZZP MKB Advies Tips

De fiscale regels voor een sinterklaasfeest

De regels voor een sinterklaasfeest zijn behoorlijk ingewikkeld. De fiscale behandeling van strooigoed, chocoladeletters, speculaas en andere consumpties die de werkgever aan de werknemers, hun partners en hun kinderen uitdeelt, hangt namelijk af van de locatie waar het feest wordt gehouden.

Locatie sinterklaasfeest

Vindt het feest plaats op de werkplek of in een andere vestiging van uw organisatie, dan geldt voor de consumpties een nihilwaardering. Dat geldt óók voor de consumpties van de partner en kinderen van de werknemer.
Is het feest op een externe locatie, dan wordt de waarde van de consumpties én de rest van het feest bij het loon van de werknemers geteld. Ook kan het als eindheffingsloon worden ondergebracht in de vrije ruimte. Dat geldt ook voor andere kosten voor het feest, zoals het inhuren van een hulpsinterklaas of het laten reinigen van de sint- en pietenpakken.

Fiscale behandeling geschenken

Cadeautjes en versnaperingen, die de genodigden meekrijgen voor thuis, zijn altijd belast loon. De werkgever moet de waarde ervan in het economisch verkeer of bij het loon van de werknemer tellen. Dit kan normaal belast worden of aangewezen worden als eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte komen. In de praktijk kiezen de meeste werkgevers voor de laatste optie, omdat ze het bedrijfsfeest niet op de loonstrook van de werknemer willen zetten.

Afwijkende regels voor niet-werknemers

Zijn voor het sinterklaasfeest ook de gezinnen van uitzendkrachten en freelancers uitgenodigd, dan kunnen die kosten niet in de vrije ruimte komen. De werkkostenregeling geldt alleen voor eigen werknemers, die bij uw organisatie op de loonlijst staan. Het feest voor de niet-werknemers onbelast laten, is wel mogelijk. Een organisatie dient de eindheffing toe te passen voor verstrekkingen aan zakelijke relaties, die werknemers tegelijk en voor dezelfde gelegenheid ontvangen. De niet-werknemer moet hier ook over worden geïnformeerd.

Gewoonlijk zullen de kosten van het sinterklaasfeest binnen € 136 per deelnemer blijven. Dan betaalt de werkgever per externe kracht 45% eindheffing over de werkelijke kosten. Zijn de kosten hoger dan € 136, dan is over de hele waarde van het feest per externe deelnemer 75% eindheffing verschuldigd. Dit werkt op dezelfde manier als een kerstpakket.


Bron: Rendement

Terug