11 april 2017

Bijverdiengrens kinderbijslag 2017

Uit recente cijfers van de Sociale Verzekeringsbank blijkt dat in 2016 de kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen 3.490 keer is stopgezet omdat de jongeren te veel bijverdienden. Veel jonge werknemers zijn zich niet bewust van die gevolgen van hun bijbaan of vakantiewerk. U doet er dan ook goed aan om hen daarop te wijzen. 

Een 16- of 17-jarige mag in 2017 maximaal € 1.265 netto per kwartaal verdienen. Het maakt voor dit bedrag niet uit of hij uit- of thuiswonend is. Verdient de jongere meer, dan krijgen zijn ouders voor dat kwartaal geen kinderbijslag en kindgebonden budget.

Let op bij 18-jarigen

Voor 15-jarigen geldt geen bijverdiengrens, maar voor 18-jarigen zit een addertje onder het gras. De ouders van een 18-jarige ontvangen namelijk kinderbijslag voor het hele kwartaal waarin hun kind 18 geworden is. Als de jongere in dat kwartaal meer verdient dan het genoemde grensbedrag, heeft dat dus nog gevolgen voor de kinderbijslag.

Uitzondering zomervakantie

In de zomervakantie (de periode tussen twee schooljaren in) mogen de jongeren € 1.299 netto extra verdienen. Dat geldt ook als uw organisatie de jongere door het jaar heen al in dienst heeft en in de zomer extra uren laat werken of als een stagiair een vergoeding krijgt omdat hij extra uren aanwezig is in de vakantieperiode

Bron: Rendement

Terug