22 november 2018
Onderwerpen: ZZP MKB Advies Tips

Belastingplan 2019 aangepast

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s van wijziging, die voortvloeien uit de heroverweging van het pakket vestigingsklimaat, naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze nota’s horen bij het Belastingplan 2019, de Wet bronbelasting 2020 en de Wet spoedreparatie fiscale eenheid.

Uitwerking toezeggingen

In de nota, naar aanleiding van het verslag van het Belastingplan 2019, heeft de staatssecretaris een aantal toezeggingen gedaan. Deze moeten nog wel verder worden uitgewerkt. De toezeggingen zijn:
•    Invulling reservering voor verlaging van werkgeverslasten volgt zo spoedig mogelijk.
•    Streven om in 2020 belastingrente achterwege te laten, als aangifte vennootschapsbelasting na afloop van het boekjaar voor 1 juni is ingediend.
•    Met het Centraal Planbureau kijken of de energielasten in koopkrachtberekeningen kunnen worden meegenomen.
•    Evaluatie van de eigenwoningregeling in 2019.
•    De rekening-courantmaatregel en box 2 kan waarschijnlijk in het voorjaar van 2019 worden aangeboden aan de Kamer en zal per 2022 in werking moeten treden.

Tarieven vennootschapsbelasting dalen

Dankzij de nota's van wijziging is nu ook duidelijk hoe de tarieven in de vennootschapsbelasting de komende jaren zullen dalen. Eerst zou het toptarief terugzakken tot maximaal 22,25%. Nu de dividendbelasting toch overeind blijft, is er meer ruimte om dit tarief verder te laten dalen. De tarieven zien er de komende jaren als volgt uit:

Terug