17 november 2018
Onderwerpen: ZZP MKB Advies Tips

Aangenomen moties Belastingplan 2019

De Tweede Kamer stemde donderdag 15 november 2018 over het Belastingplan van 2019 en keurde het goed. Hiermee zijn ook een flink aantal moties en amendementen aangenomen.

Over de differentiatie van de onroerendezaakbelasting-tarieven was een amendement ingediend. Door dit amendement krijgen gemeenten de vrijheid om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere sociaal belangenbehartigende instellingen zoals de scouting of goede doelen, het lagere tarief voor woningen te rekenen voor de onroerendezaakbelasting.

Aangenomen moties

Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

  • De jaaraangifte btw voor kleine ondernemers blijft bestaan. Het was de bedoeling dat dit verplicht een kwartaalaangifte zou worden, maar gezien de toename van de administratieve lasten is hier van afgezien.
  • Het indienen van fiscale wetten moet zo veel mogelijk verspreid over het jaar gaan plaatsvinden.
  • Er moet een voorstel komen, waarin is opgenomen dat zonnepanelen niet worden meegerekend voor de onroerendezaakbelasting.
  • In het Handboek Loonheffingen wordt opgenomen welke mogelijkheden er zijn om een studietoelage te verstrekken aan studerende kinderen van werknemers.
  • Het in kaart brengen hoeveel mensen een letselschadevergoeding hebben ontvangen. Ook wat het financieel kost als letselschadevergoedingen uitgezonderd worden in box 3, hoe de letselschadevergoedingen buiten box 3 gehouden kunnen worden en de uitvoerbaarheid ervan.
  • Monitoren van effecten afschaffing bpm-teruggaafregeling.
  • De verduurzaming van de samenleving mag niet ontmoedigd worden door hogere lokale lasten.
  • De effecten van de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD1) evalueren en monitoren.

Verdere goedgekeurde moties

Daarnaast zijn dus de verdere zeven wetsvoorstellen, zoals het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019, Wet bedrijfsleven 2019 en Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 aangenomen. Ook de modernisering van de kleineondernemersregeling is goedgekeurd.


Bron: Rendement

Terug