3 mei 2019

Wanneer ben ik ondernemer voor de btw?

Pas indien u als btw-ondernemer wordt aangemerkt, heeft u te maken met een aantal specifieke rechten en plichten. Het is daarom van belang om de vraag te beantwoorden, wanneer u als btw-ondernemer wordt aangemerkt. Klik hier om een korte test te doen!

De vaststelling of uw bedrijf als btw-ondernemer gezien wordt of u een btw-ondernemer bent, is op meerdere vlakken van belang. Ten eerste uiteraard de vraag of er btw is verschuldigd. Er is alleen btw verschuldigd als ondernemers belaste prestaties verrichten. 

Let op! Recht op btw-aftrek, bestaat enkel wanneer er als ondernemer wordt gehandeld. Bij de vaststelling van de plaats van de dienst, is het in een aantal situaties van belang om te weten of de afnemer als ondernemer optreedt. Van factureringsplicht is sprake bij prestaties aan ondernemers.

Btw-ondernemer vanaf eerste handeling!

Btw-ondernemer bent u niet pas als u uw eerste omzet heeft behaald. Ook het verrichten van voorbereidende handelingen, zoals: investeringen, onderzoek en het inwinnen van advies, kan al tot ondernemerschap leiden. Het voordeel hiervan is, dat de voorbelasting ook kan worden teruggevraagd. Ook als het bedrijf, door onvoorziene omstandigheden, niet van de grond komt. Van terugbetaling van de afgetrokken voorbelasting, is in die situatie dan ook geen sprake.

Economische activiteiten 

Een btw-ondernemer verricht leveringen of diensten tegen een vergoeding. Dit noemen we economische activiteiten. Ondernemerschap voor de btw doet zich alleen voor als deze economische activiteiten met enige regelmaat worden verricht. De verkoop van een kinderfietsje door een particulier, brengt nog geen ondernemerschap met zich mee. Een fietshandelaar die fietsen verkoopt, wordt wel als ondernemer aangemerkt, omdat hij de economische activiteiten duurzaam verricht.

Ook bij ‘slechts verhuur van ...’

Ook de verhuur van een pand of garage leidt tot btw-ondernemerschap. Het doet er niet toe of dit gebeurt door iemand die voor zijn overige activiteiten als particulier moet worden aangemerkt. Omdat verhuur van een onroerende zaak in beginsel vrijgesteld is van btw-heffing, bestaat er ondanks het ondernemerschap geen recht op btw-aftrek en is er geen btw verschuldigd over de huurtermijnen. Tenzij verhuurder en huurder opteren voor btw-heffing.

 

Bron: Ondernemersbank Tips en Advies

Terug