30 april 2019

Verlaging tarieven vennootschapsbelasting

Volgens het belastingplan moeten de tarieven van de vennootschapsbelasting (VPB) in 2021 gedaald zijn tot 16% voor de eerste schijf en 22,25% voor de hoogste schijf. Dit volgt uit het regeerakkoord, waarin een stapsgewijze verlaging van de tarieven in de VPB voor de komende jaren is afgesproken.

Vervolgens werd duidelijk dat de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat. In vervolg hierop is besloten de verlaging van de vennootschapsbelastingtarieven verder door te zetten. Het tarief in de eerste schijf zal nu in 2021 15% worden, terwijl het toptarief dan 20,5% wordt. 

Let op! Het toptarief (25%) zal in 2019 ongewijzigd blijven.

In tabelvorm ziet de tariefsverlaging er als volgt uit:

Tarieven vennootschapsbelasting 2019 2020 2021
Tarief schijf 1 (belastbare winst tot € 200.000) 19% 16,5% 15%
Tarief schijf 2 (belastbare winst vanaf € 200.000) 25% 22,55% 20,5%

 

Hoe inspelen?

Werkt u via een BV, dan kan het aantrekkelijk zijn om uw winsten de komende jaren wat te drukken ten gunste van latere jaren. Winst uitstellen, is op verschillende manieren mogelijk. Bijvoorbeeld via het vormen van een fiscale voorziening. Daarmee kunt u toekomstige kosten naar voren halen. Het kan bijvoorbeeld ook in de vorm van een onderhoudsvoorziening, (schilderwerk bedrijfspand), reorganisaties, milieuschade, enz.

 

Bron: tips en advies

Terug