12 februari 2017
Onderwerpen: Over ons Advies Tips

Nieuwsfeiten week 6 van 2017

De nieuwsfeiten van week 6 hebben wij voor u op een rij gezet! Deze week leest u alles over de voor de Wet DBA, de weigering van de btw-aftrek voor holdingen die geen vergoeding van hun dochters krijgt en het feit dat dga’s nog voldoende tijd hebben om hun pensioen om te zetten of af te kopen. 

Oplossing Wet DBA onderweg

Voor het volgende regeerakkoord hoopt het kabinet een oplossing te hebben voor de problemen rond de Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA). De Belastingdienst heeft hierover een brief naar alle opdrachtnemers, die in het verleden beschikten over een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), gestuurd. In de brief stond wanneer het kabinet een oplossing gevonden hoopt te hebben en werd het uitstel van de handhaving van de wet opnieuw uitgelegd. 

Geen btw-aftrek voor holding zonder vergoeding van dochters

Als een holding, die zelf ook onderneming drijft, diensten voor haar dochterondernemingen inkoopt, dient zij alert te zijn! Krijgt de holding namelijk geen vergoeding inclusief btw van de dochters, dan gaat het niet om economische activiteit. De holding heeft dan ook geen recht op aftrek van voorbelasting op de kosten

Voldoende tijd voor dga om pensioen af te kopen

Het kabinet wil af van de regeling waarbij dga’s, in hun eigen bv of in een pensioen-bv, een voorziening opbouwen voor hun oude dag. Deze regeling moet worden omgezet naar een pensioenverplichting of worden afgekocht. Heeft u als dga uw pensioen in eigen beheer, dan heeft u voor het omzetten of afkopen volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën nog voldoende tijd.

Terug