14 juni 2016
Onderwerpen: Tips Advies

Maakt u zakelijke kosten tijdens uw vakantie?

Tijdens uw vakantie leert u een nieuwe zakenrelatie kennen. U bezoekt met hem enkele bedrijven en maakt kosten. Ook biedt u hem een diner aan en bekostigt u een excursie. Of de fiscale aftrek hiervan in stand blijft, hangt ervan af of er geen wanverhouding is tussen de kosten en het zakelijk belang en of het privékarakter ervan niet overheerst. Maak een redelijke splitsing in een privé en een zakelijk deel of trek helemaal niets af.

Kosten wel of niet aftrekbaar?

Als u kosten maakt die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming, dan zijn dat zakelijke kosten. Dit geldt ook voor kosten die rechtstreeks betrekking hebben op uw onderneming. 

Of het bedrijfseconomisch gezien verstandig is om deze kosten te maken, is daarbij niet belangrijk. Zo beoordeelt de belastinginspecteur niet of het verstandig is om bepaalde uitgaven te doen. Maar de Belastingdienst kan bepaalde kosten wel als privé-uitgaven aanmerken, waardoor deze kosten niet of beperkt aftrekbaar zijn. 

Zakelijke kosten versus privékosten

Het komt voor dat bepaalde kosten, naast een zakelijk, ook een privékarakter hebben, doordat bijvoorbeeld uzelf of iemand anders er voordeel van heeft. Van deze zogenaamde gemengde kosten is uitsluitend het zakelijke deel aftrekbaar. Overheerst het privékarakter, dan zijn de kosten in zijn geheel niet aftrekbaar. 

Zeker bij zaken waar u ook privé een voordeel van heeft, raden wij aan om de zakelijke belangen van de uitgaven aan te tonen. Voor de zogenaamde ‘gemengde kosten’, zoals voedsel (ook zakenlunches en -diners incl. fooi), drank (koffie, thee, melk en frisdrank), genotmiddelen (rookwaren), representatie (relatiegeschenken, recepties, feesten en vermaak), congressen, seminars en studiereizen (incl. reis- en verblijfskosten), is dit wettelijk geregeld.

Toon aan dat kosten u zakelijk iets hebben opgeleverd

Als u wilt voorkomen dat u wordt geconfronteerd met een achterdochtige inspecteur over de zakelijkheid van de kosten, dient u goed te onderbouwen waarom de kosten zakelijk zijn:

  • Leg uit dat de kosten zijn gemaakt met het oog op het zakelijke belang.
  • In extreme gevallen dient u te bekijken of er geen wanverhouding bestaat tussen de gemaakte kosten en het nut van deze kosten voor uw onderneming. 

U staat sterk als u kunt aantonen dat bepaalde kosten daadwerkelijk iets hebben opgeleverd, bijvoorbeeld een nieuwe zakenrelatie. De inspecteur is niet op zijn achterhoofd gevallen, de rechter evenmin. Zoek de moeilijkheden niet op! Kunt u geen geloofwaardige onderbouwing geven, boek de uitgaven dan liever op privé. Dan hoeft u ook niet bang te zijn voor navorderingsaanslagen met rente en boete. 

Bron: Tips & Advies

Terug