28 februari 2017
Onderwerpen: MKB Personeel Advies Tips

Geen negatief loon door eigen bijdrage leaseauto

In deze bewuste zaak ging het om een werknemer die bij zijn indiensttreding een auto van de zaak kreeg. Hij betaalde daarbij een eigen bijdrage aan zijn werkgever. In zijn aangifte inkomstenbelasting nam de werknemer dit bedrag op als negatief loon onder het inkomen uit werk en woning. De inspecteur ging hier niet akkoord mee, omdat de werknemer de duurdere auto niet in het kader van zijn dienstbetrekking had uitgezocht, maar dit een persoonlijke keuze was. De werknemer stelde echter dat hij de auto uitsluitend had gekregen in het belang van zijn functie. De aanschaf was alleen maar ingegeven door zijn dienstbetrekking.

Samenhang met dienstbetrekking

Het hof vond dat de eigen bijdrage niet samenhing met de dienstbetrekking, zodat er geen sprake was van negatief loon. Hiervan zou namelijk alleen sprake kunnen zijn als de werknemer niet onder het aanvaarden van de leaseauto zou kunnen uitkomen. Maar daar was in dit geval geen sprake van. De Hoge Raad schaarde zich achter dit oordeel van het hof.

Hoge Raad, 10 februari 2017, ECLI (verkort): 201

Terug