Samen vinden we het antwoord op uw vraag

Onze adviseurs beschikken over heel veel kennis en die kennis zetten zij maar al te graag in om u te ondersteunen naar een betere bedrijfsvoering. Het is daarom ook niet meer dan logisch dat zij vaak om hun deskundige advies gevraagd worden. 

Opvallend is dat een aantal vragen met regelmaat gesteld wordt en op die belangrijke vragen willen wij u natuurlijk graag antwoord geven. De meestgestelde vragen over fiscale zakenfinanciënsalarissen en uw bedrijfsvoering zijn hieronder opgesomd. Indien het antwoord op een vraag wat meer uitleg behoeft, verwijzen wij u vanaf deze pagina naar het uitgebreidere juiste nieuwsartikel. 

Heeft u geen antwoord op uw vraag gevonden? Dan kunt u uw vraagstuk alsnog persoonlijk aan onze adviseurs voorleggen.

 

De meestgestelde vragen

Heb ik als ondernemer recht op toeslagen?

Of u recht heeft op toeslagen hangt van een aantal zaken af, denk hierbij aan de behaalde winst uit onderneming. Omdat dit kan fluctueren, geven wij veelal als advies om het recht op toeslagen aan het eind van het jaar te bekijken en eventueel aan te vragen. Dit geldt overigens alleen voor eenmanszaken en VOF’s.

 

Wat is een formulier A1/certificate of coverage en hoe dien ik deze in?

De A1/certificate of coverage (met E101-formulier als voorloper) is de naam van een Europees formulier. Als u buiten Nederland werkt kunt u met dit formulier aantonen dat u in Nederland verzekerd bent, bijv. voor kinderbijslag en werkloosheid. Alle landen van de Europese Unie gebruiken dit formulier. Hoe u het formulier indient, leest u in dit nieuwsbericht

 

Hoe dien ik een Limosa melding voor werk in België in?

Gaat u tijdelijk in België werken als zelfstandige? Dan moet u dit van tevoren aanmelden, want in België geldt de zogenoemde Limosa meldingsplicht. Wij verwijzen u daarvoor door naar deze website www.limosa.be.

 

Wat is de verleggingsregeling en hoe moet ik die toepassen?

De verleggingsregeling is een regeling waarbij de verplichting om btw te betalen wordt verschoven van de onderaannemer naar de hoofdaannemer, de btw wordt ‘verlegd’. Wanneer u de btw moet verleggen, is in dit nieuwsbericht nader toegelicht

 

Wat houdt de WWFT voor mij in?

De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT) is een belangrijke strijd tegen terrorisme en witwassen. Dit  brengt verplichtingen met zich mee voor onder andere banken, verzekeraars en accountants. Maar wat betekent het voor u als klant van Persoon Advies? We geven u antwoord in ons nieuwsbericht

 

Wat houdt 'onderhanden werk' in?

Bij onderhanden werk gaat het om langlopende projecten en opdrachten zoals een bouwwerk waaraan langere tijd wordt gewerkt. In de kostprijs neemt u alle direct toerekenbare kosten mee, zoals lonen, materialen, kosten en afschrijving van gebruikte machines, energie en werk door derden. Ook moet u het constante deel van de algemene kosten, zoals loonkosten van de algemene leiding en huisvestingskosten, in de waardering opnemen en moet u (een evenredig deel van) de winstopslag activeren.

U moet de winst voortschrijdend nemen. Dit betekent dat u niet mag wachten met winstneming tot het werk of de opdracht is afgerond. Als een opdracht voor de helft klaar is, dan moet u dus de helft van de overeengekomen prijs op dat moment activeren. Dit activeren leidt vervolgens tot winstneming.

 

Zit ik in de uitstel en tot wanneer loopt de uitstel?

Ja, alle bestaande klanten van Persoon Advies zitten in onze Becon uitstel. De gegevens over 2018 moeten wij uiterlijk 30 april 2020 indienen bij de Belastingdienst.

 

 

Hoe werkt de investeringsaftrek? 

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost voor zowel eenmanszaken (via de inkomstenbelasting) en BV's (via de aangifte vennootschapsbelasting). Als u in een jaar meer dan €2.301,- investeert in middelen welke door de Belastingdienst zijn aangewezen, heeft u recht op een aftrek van 28% van het investeringsbedrag. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de belastbare winst. 

Wilt u meer informatie over welke middelen wel of niet onder deze investeringsregeling vallen? Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs

Maak een afspraak