Een jaarrapport dat in begrijpbare en eenvoudige taal geschreven is

Met een financieel jaarverslag krijgt u duidelijk inzicht in de huidige financiële situatie van uw onderneming. Dit inzicht kunt u onder andere als basis gebruiken voor het doen van investeringen, financieringsaanvragen en fiscale aangiften. 

Onze adviseurs stellen een inzichtelijk rapport op en geven hier een duidelijke uitleg bij. Dat houdt in dat u alle aspecten uit het jaarverslag begrijpt en dat wij de vaktermen vertalen naar eenvoudige en begrijpbare taal. 

Tussentijds rapporteren

Wij vinden jaarverslagen net zo belangrijk als tussentijdse rapportages en liquiditeitsprognoses. Door tussentijds te rapporteren krijgt u namelijk inzicht in de voortgang van het behalen van uw doelen. Is het nodig om bij te sturen, dan komen wij hier tijdig achter en niet pas aan het eind van het jaar. 

Dat is in onze ogen goed ondernemerschap: op het juist moment bijsturen op basis van cijfers en inzicht. Persoon Advies kijkt over uw schouder mee naar de balansen en geeft u desgewenst tussentijds financieel advies

Maak een afspraak