Samen inzicht verkrijgen in de te varen koers

Als ‘lichaam’ van het Nederlandse mkb krijgt u te maken met de aangifte vennootschapsbelasting. U heeft volgens de Belastingdienst een ‘lichaam’ als u in het bezit bent van een besloten vennootschap of naamloze vennootschap. In sommige situaties wordt deze aangifte ook van stichtingen, verenigingen of vergelijkbare situaties verwacht. 

Belastbaar bedrag vennootschap

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een bepaald boekjaar en deze draagt u af over de winst die in een bepaald jaar gemaakt is. Het belastbare bedrag kan onder andere beïnvloed worden door: 

  • verrekenbare verliezen;
  • investeringsaftrek;
  • fiscale reserves;
  • afschrijvingen op bedrijfsmiddelen;
  • overige regelingen.

Tussentijdse rapportage

Kenmerkend voor de vennootschapsbelasting is dat zij bijzondere regelingen heeft, waardoor speciale aandacht een vereiste is. Aan het eind van het jaar zorgen de adviseurs van Persoon Advies voor een zorgvuldige en correct samengestelde aangifte van uw vennootschapsbelasting. 

Omdat deze variant van de belastingaangifte echter zo specifiek is, raden wij u aan om ons ook tussentijds mee te laten kijken. Zo kunt u inzien of u voorlopig de juiste koers vaart om de gestelde doelen te behalen en of het wellicht nodig is om bij te sturen. 

Maak een afspraak