29 juni 2019

Zzp’er moet minstens 16 euro per uur verdienen

Er komt een minimumtarief voor alle zelfstandigen in Nederland: ze mogen niet minder dan 16 euro per uur betaald krijgen. Het kabinet is al langere tijd op zoek naar een manier om de groeiende groep schijnzelfstandigen te beschermen. Met de invoering van een minimumloon voor alle zelfstandigen, moet dat een stap dichterbij komen. 

Zelfstandigen met een laag uurtarief werken vooral bij de post, in de cultuursector, tuinbouw, thuiszorg en het personenvervoer. Velen van hen verdienen zelfs minder dan een tientje per uur. Volgens de berekeningen van het kabinet houdt iemand met een gemiddeld uurtarief van 16 euro voldoende over om van te leven en zich te verzekeren tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Het minimum-uurtarief moet gelden vanaf begin 2021.

Schijnzelfstandigheid 

In het regeerakkoord is destijds al afgesproken dat schijnzelfstandigheid moet worden aangepakt. De coalitiepartijen wilden een minimumtarief voor zzp’ers. Dat moet 125 procent van het minimumloon worden, wat neer zou komen op een uurtarief tussen de 15 en 18 euro. Of alle partijen akkoord gaan met een minimumtarief van 16 euro, is nog de vraag. Het bedrag ligt aan de onderkant van de bandbreedte, 15 tot 18 euro, die destijds is bepaald.   

Ruim 1 miljoen zelfstandigen gaan van een minimumtarief geen plezier, maar enkel last hebben 

Roos Wouters van De Werkvereniging vindt het minimumtarief ,,een te generieke maatregel voor een werkelijkheid waarin te veel variatie zit”. Ze noemt het een ,,goedbedoelde wet” die meer zekerheid moet geven aan zzp’ers, maar vreest dat diezelfde zzp’er straks zelf moeite moet gaan doen om zekerheid af te dwingen. Kijk naar de wet DBA, bedoeld om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Maar de uitkomst is dat werkgevers geen risico meer willen lopen en het zekere voor het onzekere nemen door zzp’ers via een payroll-constructie in te huren.” 

Bovendien, zegt ze: een minimumtarief betekent in veel branches ook meteen het maximum. Wie 18 of 25 euro als uurtarief hanteerde, kan, gesteund door de wet, terug naar 16 euro. ,,Kortom, ruim 1 miljoen zelfstandigen gaan van een minimumtarief geen plezier, maar enkel last hebben.”  

Meer mogelijkheden voor hypotheek 

Starters met een flexibel inkomen krijgen meer mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten. Met gebruik van de zogeheten Arbeidsmarktscan kan beter in kaart worden gebracht hoe stabiel het inkomen van de starter is. Nu kunnen veel mensen met een flexibel arbeidscontract moeilijk een huis kopen, omdat ze geen loonstroken of jaaropgaven kunnen laten zien bij de bank. Uiteindelijk is het de bedoeling dat voor álle mensen met een flexibel inkomen een nieuwe maatstaf komt, dus ook zzp’ers en freelancers


Bron: AD 

Terug