28 december 2018

Wetswijzigingen in 2019

In 2019 worden een aantal wetten gewijzigd. De belangrijkste wetswijzingen worden in dit nieuwsbericht toegelicht. 

Aanpassing laag btw-tarief

Het kabinet verhoogt het lage btw-tarief van 6% naar 9%. De verhoging van het lage btw-tarief gaat gelden vanaf 1 januari 2019.

Verkorting verliesverrekening

Het kabinet gaat de voorwaartse verliesverrekeningsperiode in box 2 verkorten van negen naar zes jaar. Ondernemers kunnen vanaf 2019 over maximaal zes boekjaren verliezen verrekenen met de winst.

Vermindering schijven belastingstelsel

Het kabinet wil het belastingstelsel makkelijker maken. In plaats van vier schijven zijn er straks nog twee belastingschijven. Dit stelsel wordt stap voor stap aangepast, waardoor er in 2021 nog twee schijven over zijn. In 2021 ziet het stelsel er als volgt uit:

  • Schijf 1 | Van € 0 t/m € 68.507: 37,05%
  • Schijf 2 | Meer dan € 68.507: 49,50%

Werking sportvrijstelling in btw

De Nederlandse sportvrijstelling wordt verruimd. Naast het aanbieden van sportmogelijkheden aan leden wordt ook de sportmogelijkheid voor niet-leden vrijgesteld van btw. 

30%-regeling voor buitenlandse werknemers verkort

De 30%-regeling is een fiscale regeling voor werknemers uit het buitenland. De looptijd van deze regeling, wordt verkort van acht naar vijf jaar. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.


Bron: Ondernemersplein

Terug