31 oktober 2016
Onderwerpen: MKB Advies Tips

Wat krijgt u voor stijging premie borgstellingskrediet?

Kunt u bij uw bank geen krediet krijgen omdat u onvoldoende zekerheid (onderpand) biedt? Maar heeft uw bank uw onderneming en uw plannen wel gezond bevonden en bovendien uw rente- en aflossingscapaciteit voldoende beoordeeld? Dan kan de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) uitkomst bieden. 

De overheid kan voor de helft of driekwart van het leenbedrag garant voor u staan en uw bank zo meer zekerheid bieden. U leent dus nog steeds van uw bank. De rest van uw financieringsbehoefte is voor risico van uw bank. U betaalt uiteraard een prijs: de premie. Mocht u niet kunnen aflossen, dan dekt de overheid voor 90% het verlies van uw bank. 

Verstrekt uw bank u geen krediet omdat u onvoldoende zekerheden biedt? Dan kan uw bank een borgstellingskrediet aanvragen. Alle grote Nederlandse banken doen mee aan de regeling. Als uw bank de optie van een borgstellingskrediet niet oppert, vraag er dan zelf om. 

Ook interessant voor u?

De borgstellingsregeling is alleen toegankelijk voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. De looptijd van de borgstelling is maximaal zes jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Voor de precieze voorwaarden kunt u bij uw bank terecht. 

De overheid zegt verlies te hebben geleden op de regeling en dat het daarom redelijk is een hogere, kostendekkende premie te vragen. Na een daling in 2013 en 2014 is het gebruik van de regeling in 2015 weer fors toegenomen. De overheid stond vorig jaar garant voor € 446 miljoen aan financieringen. Er werden vorig jaar 2.545 borgstellingskredieten verstrekt en men verwacht een stijging voor dit jaar. 

Wat verandert er? 

De minister van Financiën heeft voorgesteld om de premie die ondernemers moeten betalen voor hun MKB-borgstellingskrediet, te verhogen. De gemiddelde premie voor de borgstelling gaat van 3,6 naar 4,8%. Wel wordt de inning ervan gespreid, u hoeft dit dus niet langer vooraf te betalen. De Tweede Kamer moet nog wel haar goedkeuring geven. 

Zijn er goedkopere alternatieven? 

Ondernemers die hun financier onvoldoende zekerheden kunnen bieden, vinden niet gemakkelijk een alternatief en zeker niet goedkoper. Risico heeft immers een prijs. Een investeerder die deelneemt in uw eigen vermogen, lijkt het meest voor de hand liggende alternatief. Ook zo’n investeerder vraagt een stevige prijs voor het risico dat hij loopt. Voordeel voor u is dat u dat niet uit uw kasstroom hoeft te betalen. 

Crowdfunding! 

Via crowdfunding kunt u leningen en investeerders voor eigen vermogen aantrekken. Lees meer op www.fundwijzer.nl of www.fundipal.com.

Bron: Tips & Advies

Terug