16 juni 2017
Onderwerpen: ZZP MKB Advies Tips

Uw klant betaalt niet, en nu?

Zorg dat uw administratie op orde is, zodat u snel tot actie kunt overgaan bij een niet-betalende klant. Hoe sneller de actie, des te meer kans dat u uw geld alsnog krijgt en zo financiële problemen vermijdt.

Wettelijke betalingstermijn 

Op dit moment geldt een maximale wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur. Hier mag van afgeweken worden, mits u dit gezamenlijk overeenkomt. Er geldt geen minimumtermijn, dus u mag ook vooruitbetaling vragen of een kortere betalingstermijn afspreken. Soms eisen klanten een langere betalingstermijn, bijv. 60 dagen of soms meer. Dit laatste mag alleen als u hier allebei geen nadelige gevolgen van ondervindt. Echter per 1 juli 2017 komt een nieuwe wetgeving, waarbij de klant max. een betalingstermijn van 60 dagen mag eisen. Langer mag niet meer. 

Welke rechten heeft u als ondernemer?

Vanaf het moment dat uw klant niet op tijd betaalt, heeft u recht op de wettelijke rente. Deze wordt ieder jaar gepubliceerd door De Nederlandsche Bank. Voor een bedrijf of overheidsinstantie geldt de wettelijke rente voor handelstransacties (8% in 2017). Voor een consument geldt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties (nu 2%).

Naast de wettelijke rente kunt u incassokosten in rekening brengen. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de hoogte van het uitstaande bedrag en zijn minimaal € 40,- en maximaal € 6.775,-. Van deze bedragen mag u weer afwijken indien uw klant een bedrijf is. 

Heeft u in uw algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud opgenomen, dan gaat het eigendom pas over op de andere partij bij (volledige) betaling van de koopsom. U kunt uw producten dus terugeisen op grond van dit voorbehoud. 

Wat kunt u zelf al doen

Het kan zijn dat uw klant de rekening over het hoofd heeft gezien. Vaak helpt het om de klant te bellen en aan de betaling te herinneren. U kunt ook één of twee herinneringsbrieven sturen, waarbij u uw klant herinnert en hem zo’n zeven tot maximaal 14 dagen de tijd geeft om alsnog te betalen. 

Als uw klant een consument is, moet u een formele brief sturen, waarin u hem aanmaant de koopsom te betalen binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de brief. In deze brief mag u de wettelijke rente en de incassokosten in rekening brengen. 

Heeft u na deze acties nog niets vernomen, dan kunt u een incassoprocedure starten. Wacht niet te lang en start deze circa 90 dagen na verzending van de eerste factuur. Mocht dit ook niet lukken, dan kunt u altijd nog het dossier van uw wanbetaler overdragen aan een gerechtsdeurwaarder. 

Bron: Tips & Advies

Terug