9 april 2019

Ondernemersaftrek, welke uren tellen er mee?

De ondernemersaftrek is een flinke aftrekpost. De Belastingdienst reserveert deze dan ook alleen voor ‘echte’ ondernemers, die ten minste 1.225 uur aan hun onderneming besteden. Wat moet u weten over dit urencriterium?

Ondernemersaftrek

Als u door de Belastingdienst als ondernemer wordt aangemerkt, heeft u in principe recht op de ondernemersaftrek. Deze bestaat uit:

  • zelfstandigenaftrek;
  • startersaftrek;
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
  • aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
  • meewerkaftrek;
  • stakingsaftrek.

Urencriterium

Om voor de ondernemersaftrek in aanmerking te komen, moet u ook voldoen aan het urencriterium. U voldoet aan het urencriterium als u:

  • in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en) besteedt;
  • meer tijd besteedt aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden, bijvoorbeeld in loondienst. Tip. Deze voorwaarde geldt niet als u in één van vijf voorgaande jaren geen ondernemer was.

Tip: Voor twee andere belangrijke aftrekposten, de MKB-winstvrijstelling en de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, hoeft u niet te voldoen aan het urencriterium. Let op! De aan de onderneming besteedde uren, kunnen wel een rol spelen bij de vraag of er wel sprake is van een onderneming.

Uren bijhouden

De Belastingdienst is kritisch op het aantal uren dat aan de onderneming wordt besteed. Zeker bij (startende) ondernemers die van huis uit werken, is er vaak discussie over de besteedde uren. Voorkom dit gedoe door consequent vast te leggen hoeveel tijd u aan uw bedrijf besteedt en aan welke werkzaamheden. De Belastingdienst hecht meestal weinig waarde aan een achteraf opgestelde urenspecificatie. 

Tip: Ook de indirecte uren tellen mee. Denk aan het maken van offertes, reistijd, de wachttijd tussen twee afspraken, boodschappen voor de zaak en het doen van de administratie. Er moet wel een redelijke verhouding zijn tussen directe en indirecte uren. 

De boel een beetje opleuken

Als u (net) niet aan de uren komt, is de verleiding om de boel een beetje op te leuken natuurlijk erg groot. De Belastingdienst is alleen niet van gisteren. Als er discussie met de Belastingdienst kan ontstaan over de vraag of u het urencriterium wel haalt, houd dan zorgvuldig de aan uw onderneming besteedde uren bij. Ook indirecte uren, zoals het maken van offertes en reistijd, tellen mee. De uren die u maakt, moeten wel in redelijkheid bij uw onderneming horen.

 

Bron: Tips&Advies

Terug