3 december 2018

Nieuwsoverzicht november 2018

Van het afkopen van mini-pensioenen tot de fiscale regels voor uw sinterklaasfeest, in dit nieuwsoverzicht komen deze onderwerpen aan bod. In november zijn ook nieuwe moties en veranderingen aangenomen voor het Belastingplan van 2019. Tot slot komt u te weten wat er gaat veranderen voor de kleineondernemersregeling. Leest u mee? 

 

Extra tijd voor afkoop mini-pensioen 

De volledige Tweede Kamer heeft zich onlangs achter het wetsvoorstel voor de Verzamelwet pensioenen 2019 geschaard. Bij de stemming stemde de Tweede Kamer ook in met een amendement van Kamerlid Slootweg (CDA). Dit wetsvoorstel regelt dat pensioenuitvoerders meer tijd krijgen voor de afkoop van mini-pensioenen. Wilt u weten wanneer dit wetsvoorstel wordt ingevoerd? Lees dan dit nieuwsbericht. 


De fiscale regels voor een sinterklaasfeest 

De regels voor een sinterklaasfeest zijn behoorlijk ingewikkeld. De fiscale behandeling van strooigoed, chocoladeletters, speculaas en andere consumpties die de werkgever aan de werknemers, hun partners en hun kinderen uitdeelt, hangt namelijk af van de locatie waar het feest wordt gehouden. Klik verder om de fiscale regels voor uw sinterklaasfeest te achterhalen.  


Verandering kleineondernemersregeling KOR 

De huidige kleineondernemersregeling (KOR) is een lastenverlichting voor ondernemers die jaarlijks minder dan € 1.883,- aan btw afdragen. Zij zijn vrijgesteld van het voldoen aan de factuureisen voor de btw en hoeven ook geen aangifte te doen. Vanaf 2020 gaat er een nieuwe regeling in. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat er gaat veranderen.  

 

Aangenomen moties Belastingplan 2019 

De Tweede Kamer stemde donderdag 15 november 2018 over het Belastingplan van 2019 en keurde het goed. Hiermee zijn ook een flink aantal moties en amendementen aangenomen. Wilt u weten welke moties en amendementen er zijn aangenomen? Lees dan verder. 


Belastingplan 2019 aangepast 

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s van wijziging, die voortvloeien uit de heroverweging van het pakket vestigingsklimaat, naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze nota’s horen bij het Belastingplan 2019, de Wet bronbelasting 2020 en de Wet spoedreparatie fiscale eenheid. In de nota, naar aanleiding van het verslag van het Belastingplan 2019, heeft de staatssecretaris een aantal toezeggingen gedaan. Bekijk de toezeggingen in ons nieuwsbericht.

Terug