22 oktober 2019

In 2020 uw personeel wel of geen fiets van de zaak?

Naar het werk met de fiets
Ook in het MKB woont het meeste personeel redelijk dicht bij het werk. Daarom wordt voor het woon-werkverkeer dan ook regelmatig de fiets gebruikt. Om het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer te stimuleren, komt er vanaf 2020 een fiscaalvriendelijke regeling voor een door de werkgever terbeschikkinggestelde fiets. Wellicht ook voor uw bedrijf interessant?  

Ter beschikking stellen 

De regeling geldt alleen voor een fiets die u ter beschikking stelt. Dit betekent dat u als werkgever de fiets moet aanschaffen en dat deze ook uw eigendom blijft. Alleen de werknemer mag er gebruik van maken. Zakelijk, voor het woon-werkverkeer, maar ook privé. De fiets blijft uw eigendom, daarom moet de werknemer de fiets teruggeven als hij deze niet meer voor het woon-werkverkeer gebruikt of als hij bij u uit dienst treedt. Tip: onder ‘fiets’ wordt ook een elektrische fiets en een zogenaamde ‘speed pedelec’ verstaan.  

Forfaitaire bijtelling

Voor het privégebruik van de fiets, geldt vanaf 2020 een forfaitaire bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs. Net als bij de auto van de zaak, wordt de bijtelling bij het loon geteld en moet u hierover loonbelasting inhouden. Wat het gebruik van de fiets de werknemer uiteindelijk kost, is mede afhankelijk van de hoogte van zijn loon. Hoe hoger zijn belastingtarief, des te meer het kost.  
 

Voorbeeld: u stelt een fiets van € 1.000 ter beschikking. De bijtelling is 7% x € 1.000 = € 70 per jaar. Bij een belastingtarief van 37,35% (in 2020 tot een inkomen van € 68.507) kost dit € 26 per jaar. 

Geen vergoeding meer geven!

Houd er rekening mee dat u uw werknemer met een fiets van de zaak geen vergoeding meer kunt geven voor zakelijk gefietste kilometers, waaronder het woon-werkverkeer. Dat kan alleen voor kilometers die hij of zij fietst op een fiets die zijn eigendom is. Voor het zakelijk gebruik van de eigen fiets kunt u een werknemer onbelast € 0,19 per kilometer geven. Iemand die bijvoorbeeld vijf km van de zaak woont, kunt u 5 x 2 x € 0,19 = € 1,90 per dag onbelast vergoeden. Gebruikt hij de fiets 100  dagen per jaar voor het woon-werkverkeer, dan is dit dus € 190 netto. Ga dus eerst met uw personeel om de tafel of er wel animo is voor een fiets van de zaak, met name als u nu een vergoeding verstrekt.  

Kosten voor uw rekening

De bijkomende kosten van onderhoud of van een verzekering komen ook voor uw rekening, omdat de fiets uw eigendom is. Deze aftrekbare kosten komen ten laste van de winst.  

Ook voor ondernemer en dga 

De regeling geldt ook voor u als ondernemer in de inkomstenbelasting of (toekomstig) dga met een BV. In het eerste geval wordt de forfaitaire bijtelling bij de winst geteld, bij de dga wordt de bijtelling net als bij andere werknemers ingehouden op het loon. Let op: bij twijfel moet de inspecteur aannemelijk maken dat een zakelijke fiets ook voor privégebruik ter beschikking staat, zoals bij woon-werkverkeer. Woont u als ondernemer of dga bij uw bedrijf, dan zal het voor de inspecteur nog niet meevallen dit te bewijzen.  

Vanaf volgend jaar kunnen u en uw personeel voor een prikkie gebruikmaken van een terbeschikkinggestelde fiets. Leg wel vast dat de fiets uw eigendom blijft en teruggegeven moet worden bij het einde van de dienstbetrekking. 

 

Bron: Tips & Advies ondernemingsdatabank 

Terug