27 december 2018

In 2020 aftrekposten box 1 naar basistarief

Vanaf 1 januari 2020 wordt het tarief van de aftrekposten in box 1 versneld afgebouwd. Deze aftrekposten hebben betrekking tot een eigen woning, zoals hypotheekrenteaftrek.

Ook voor de volgende aftrekposten gaat dit gelden:

Deze aftrekposten kunnen in 2023 niet meer tegen 49,5 %, maar slechts tegen het basistarief van 37,05% in aftrek worden gebracht.

Vaststellen alimentatienormen

Met name over alimentatie zijn veel vragen gesteld, omdat dit forse inkomenseffecten kan hebben. Bij het vaststellen van de alimentatienormen zal in nieuwe situaties rekening worden gehouden met het lagere voordeel van de aftrek van alimentatie. Voor bestaande situaties kan de fiscale wijziging de aanleiding zijn om bestaande afspraken te herzien. Partijen kunnen in onderling overleg, via een mediator, advocaat of rechter tot herziening overgaan.

‘Hillen-aftrek’ vanaf 2019 uitgefaseerd

De aftrek wegens ‘geen of een geringe eigenwoningschuld’ (‘Hillen-aftrek’) zorgt dat belastingplichtigen, die hun eigenwoningschuld volledig hebben afgelost, een aftrekpost ontvangen die tot 2019 gelijk is aan het eigenwoningforfait (minus de nog resterende rente). Vanaf 2019 wordt de Hillen-aftrek in dertig jaar in gelijke stappen uitgefaseerd.


Bron: Belastingraadgevers

Terug