7 mei 2019

Geen vakantie voor bijtelling auto van de zaak

Een werknemer met een auto van de zaak, kan die ook een tijdje huren tegen een vergoeding. Iemand zou kunnen redeneren dat hij daar dan geen bijtelling voor hoeft te betalen, want de werknemer betaalt al voor dit privévoordeel. De rechter denkt daar anders over. Een werknemer die in een jaar meer dan 500 privékilometers maakt met de auto van de zaak, krijgt te maken met bijtelling voor privégebruik. Voor dit privévoordeel wordt een percentage bij het loon opgeteld. Eén mogelijkheid om hier onderuit te komen, is onder de 500 kilometer-grens blijven. Het is wel aan de werknemer om dat aan te tonen.

Onderneming stelt auto ter beschikking

In deze zaak ging het om een directeur-grootaandeelhouder (dga) die, via zijn eigen bv, een Renault Twingo reed. Hij hield ook rekening met de bijtelling. De dga werd daarnaast ook nog ingehuurd door een andere onderneming als trainer. Voor die werkzaamheden stelde deze onderneming hem een Volvo ter beschikking.

Verklaring geen privégebruik

Voor de Volvo kreeg de man een ‘Verklaring geen privégebruik’ van de Belastingdienst. Op basis van zo’n verklaring, neemt de fiscus aan dat de werknemer niet meer dan 500 privékilometers rijdt met de auto. Ook dan is het nog steeds aan te raden om een rittenadministratie bij te houden. Op verzoek moet de belastingplichtige namelijk aan kunnen tonen dat er inderdaad niet meer dan 500 privékilometers zijn gemaakt.

Naheffingsaanslag loonheffing om bijtelling

Dat aantonen werd in deze zaak lastig, want de dga had de Volvo gebruikt voor twee vakanties. Hij maakte dik 5.600 kilometers op weg naar Oostenrijk en naar Noorwegen. De dga had daarom wel degelijk rekening moeten houden met de bijtelling, vond de inspecteur. Die legde daarom een naheffingsaanslag voor de loonheffingen op van ruim € 8.400. Voor deze vakanties had de man een huurovereenkomst gesloten met de onderneming. Hij betaalde een zakelijke vergoeding voor het gebruik en nam ook zelf de brandstofkosten voor zijn rekening. Hij vocht de naheffingsaanslag daarom aan bij de rechter.

Hof: dga gaat over 500 kilometergrens heen

De rechter ging niet mee in het betoog. Dat de auto was verhuurd, deed er niet aan af dat de Volvo voor het hele jaar ter beschikking was gesteld aan de dga. Met ruim 5.600 kilometer op de teller voor vakanties, kon de man moeilijk volhouden dat hij in dat jaar onder de grens van 500 privékilometers was gebleven.

Het gerechtshof wees er nog wel op dat de inspecteur terecht de huurvergoeding voor de Volvo had verrekend met het voordeel voor het privégebruik. Dat was dus niet helemaal voor niks.

 

Bron: Rendement

Terug