11 maart 2019

Financiering via crowdfunding? Denk ook aan de fiscale consequenties!

Veel mkb-bedrijven kloppen aan bij een bank als ze bedrijfsfinanciering zoeken. Als deze geen lening verstrekt, wordt er vaak gedacht dat er geen andere opties zijn. Ondernemers zijn echter niet zo afhankelijk van de bank als zij denken.

Sinds de financiële crisis zijn banken terughoudender geworden met het verstrekken van leningen aan kleine en middelgrote bedrijven. Deze bedrijven zouden er veel profijt van kunnen hebben om zich te verdiepen in alternatieve financieringsmogelijkheden.

Een van deze alternatieve financieringsmogelijkheden is crowdfunding, waarmee direct geld wordt opgehaald bij het publiek. Crowdfunding komt ook weer in verschillende vormen voor, denk aan donaties, reward, equity en leningen. Lees verder, voor een korte uitleg van deze vormen.

Leningen populairste vorm

Bedrijven die financiering zoeken en kiezen voor crowdfunding, gaan in negentig procent van de gevallen voor de leningvorm. Daarom spreken we met Jeroen ter Huurne, algemeen directeur bij Collin Crowdfund. Ter Huurne komt uit het bankwezen en trok hier de conclusie dat relatief kleine mkb-ondernemingen voor de bank vaak minder interessant zijn om te financieren. Hier wil hij met het crowdfunding-platform een alternatief voor bieden. Collin Crowdfund verstrekt, in samenwerking met bijna zeventienduizend investeerders, leningen aan het mkb. Lees hier meer over crowdfunding en tips van Ter Huurne.

Voordelen en risico’s van crowdfunding

Wat de voordelen en risico's zijn van crowdfunding lees je hier.

Fiscale consequenties

Voor de ontvangende partij moet de lening opgegeven worden in box 3, maar wat betekent crowdfunding verder nog voor de btw en voor de belastingaangifte van de investeerder?

  • Donatie: Voor de investeerder is deze donatie over het algemeen niet fiscaal aftrekbaar. Alleen wanneer het om een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gaat, kan in sommige gevallen gebruik gemaakt worden van de belastingvoordelen. Let op: bij donaties kan de investeerder ook te maken krijgen met schenkbelasting.
  • Reward: Hierbij koopt de investeerder in feite een product. Daarmee wordt het box 3-vermogen verminderd. Voor de ondernemer betekent het dat over de hele order 21 procent btw betaald moet worden, ongeacht of het product al is geleverd.
  • Equity: Bij aandelen geldt dat wanneer de investeerder een aanmerkelijk belang heeft (vijf procent of meer). Dan vallen de aandelen in box 2. Dividend en verkoopwinsten worden belast met 25 procent inkomstenbelasting. Als er minder dan vijf procent geïnvesteerd is, dan vallen de aandelen in box 3. Er hoeft dan geen belasting over dividend en winst betaald te worden. Wel geldt er ieder jaar 1,2 procent vermogensrendementsheffing over de waarde van de aandelen. Een verlies op de aandelen is niet aftrekbaar.
  • Lening: Als u als particulier een lening verstrekt aan een ondernemer, dan moet deze in box 3 opgegeven worden bij de aangifte inkomstenbelasting. U vult in wat het saldo van de lening is per 1 januari, van het jaar waarover de belastingopgave wordt gedaan. De rente hoeft niet opgegeven te worden, alleen als deze op uw bankrekening wordt gestort. Over de lening moet wel jaarlijks 1,2 procent vermogensrendementsheffing worden betaald. Voor bedrijven die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het uitgeleende bedrag een vordering die op de balans gezet moet worden. Ontvangen rente behoort tot het resultaat. De kosten, zoals de administratiefee, zijn aftrekbaar. Voor IB-ondernemers wordt de winst belast in box 1 en voor BV’s valt dit onder de vennootschapsbelasting. Als de lening onverhoopt niet kan worden afgelost, kan dit afgetrokken worden van de winst.

Bron: Nextens 

Terug