25 mei 2020

Corona update 25 mei 2020

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat de ondernemers ook de komende periode financiële ondersteuning krijgen.

Dit houdt in dat het eerste noodpakket ‘banen en economie’ verlengd zal worden en daarnaast heeft het kabinet nieuwe uitzonderlijke maatregelen genomen. De reden hiervan is dat steeds meer ZZP’ers, mkb ondernemers en grootbedrijven langzaam of deels weer opstarten. Echter andere blijven dicht of zitten zonder opdrachten. De nieuwe uitzonderlijke maatregelen zullen daarom meer gericht zijn en heeft gewijzigde voorwaarden.

 

Nieuwe regeling - Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

De MKB-ondernemers die vallen in de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling krijgen bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW)- een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EKZ, zodat zij zo de vaste materiële kosten kunnen betalen. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vast kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent). De tegemoetkoming in de vaste lasten zal tot maximum van € 20.000 bedragen voor de komende drie maanden.

 

Verlening en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Verwacht u als ondernemer minstens 20 procent omzetverlies, dan kunt u vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor de maanden juni, juli en augustus. Aan de verlengde NOW-regeling hangen ook wijzigingen.

Er kan weer gekozen voor een periode van drie maanden, waarin de hoogste omzetverlies wordt verwacht (vanaf 1 juni, 1 juli of 1 augustus). Wel moet de periode van NOW 2.0 aansluiten op de eerder gekozen periode voor NOW 1.0

 

Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers te ondersteunen wordt ook verlengd door het kabinet. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Tot eind augustus 2020 zal dan het inkomen aangevuld worden tot het sociaal minimum en zal niet terugbetaald hoeven worden.

Let op: In de verlengde regeling bevat wel een partnerinkomenstoets. Dit houdt in dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum, aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

 

Verlengde belastingmaatregelen

De onderstaande belastingmaatregelen zijn verlengd:

  • Het aanvragen van ‘bijzonder uitstel van betaling’ is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden voldaan.
  • Belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn verlaagd naar 0,01% tot 1 oktober 2020
  • Versoepeling van het urencriterium voor ZZP’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen zijn verlengd tot 1 september 2020

 

Coronakredietverlening- en garantie aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door.

Voor de volledige informatie van alle genoemde Coronacrisis maatregelen verwijzen u naar rijksoverheid actueel coronanieuws.

Dit was voor nu onze nieuwsbrief over de genomen Corona maatregelen. Wij blijven u op de hoogte houden zoals u van ons gewend bent. Heeft u nog vragen? Wij helpen u dan natuurlijk graag verder. Neem contact op met één van onze adviseurs.

Terug