20 juli 2019

Btw niet verlegd, betaalde btw wel aftrekbaar?

Een ondernemer mag in bepaalde gevallen zelf geen btw in rekening brengen, maar moet deze ‘verleggen’. Maar wat nu als dat per abuis niet gebeurt? Kunt u dan de per abuis betaalde btw wel aftrekken? Wat vond de rechter hiervan?

Waar draait het om? 

Een ondernemer moet in beginsel btw in rekening brengen op belaste prestaties. In sommige gevallen mag dit niet en moet de btw verlegd worden naar de afnemer. Men berekent dus geen btw, ontvangt deze ook niet van de afnemer en hoeft dus ook geen btw af te dragen. Op de factuur zet de leverancier ‘btw verlegd’. Dit betekent dat de afnemer de btw moet aangeven en deze tegelijk ook weer als voorbelasting mag aftrekken. 

Wanneer btw verleggen?

In een aantal specifieke gevallen moet u de btw verleggen, bijvoorbeeld als u handelt in mobieltjes of chips en de levering meer dan € 10.000 bedraagt of als u een dienst verricht aan een ondernemer in een ander EU-land. Het verleggen van btw hangt samen met het bestrijden en voorkomen van fraude. 

Per abuis toch btw berekend?

Heeft u de btw niet verlegd en dus ten onrechte btw berekend, dan moet u deze btw wel afdragen. Let op! De afnemer heeft in beginsel geen recht op aftrek en dus is het bij dit soort misverstanden van belang dat een gemaakte fout weer wordt gecorrigeerd. Vaak zal dit geen problemen opleveren, maar wanneer een fout pas na langere tijd ontdekt wordt, kan dit wel zo zijn. Bijvoorbeeld omdat een leverancier inmiddels failliet is. Over dit soort situaties heeft de Europese rechter onlangs een belangrijke uitspraak gedaan.  

Btw ten onrechte niet verlegd

In deze zaak had een Hongaars bedrijf snelwegen aangelegd en in het kader daarvan een drietal facturen ontvangen, waarop de btw ten onrechte in rekening was gebracht. Deze had verlegd moeten worden. De btw was door het bedrijf afgetrokken, maar dit werd door de fiscus niet geaccepteerd. Er volgde een naheffing met boete, waarbij aan de Europese rechter de vraag werd voorgelegd of dit terecht was. Volgens het bedrijf leed de staat immers geen nadeel, aangezien de betaalde btw op zijn beurt door de ontvangende partij moest worden afgedragen. 

Oordeel Europese rechter

De Europese rechter komt in zijn uitspraak tot de slotsom dat de aftrek terecht is geweigerd. De factuur is immers niet volgens de voorschriften opgemaakt en had geen btw mogen bevatten. De rechter vindt ook dat de belastingdiensten niet eerst hoeven te onderzoeken of het bedrijf dat de btw ten onrechte gefactureerd heeft, dit achteraf alsnog kan corrigeren. 

Is het voor de leverancier onmogelijk of uiterst moeilijk om de btw terug te betalen, dan kan volgens dezelfde uitspraak wel een verzoek aan de Belastingdienst worden gedaan om de ten onrechte betaalde btw terug te geven. De Europese rechter denkt dan met name aan gevallen van insolventie. 

Wat kunt u hiermee?

Brengt u ten onrechte btw in rekening of betaalt u ten onrechte in rekening gebrachte btw, dan bent u in beginsel aansprakelijk en moet u proberen dit met uw afnemer of leverancier weer recht te breien. Uit de uitspraak van de Europese rechter blijkt dit alleen anders te zijn als u kunt aantonen dat het onmogelijk of zeer moeilijk is, om aan uw leverancier ten onrechte betaalde btw weer terug te krijgen. 

TIP! Heeft u ten onrechte btw betaald omdat de verleggingsregeling per abuis niet is toegepast, probeer dan eerst bij uw leverancier de btw terug te claimen. Lukt dit niet, dan kunt u hiertoe een verzoek doen aan de Belastingdienst om de btw terug te geven.

Bron: Tips en Advies

Een ondernemer mag in bepaalde gevallen zelf geen btw in rekening brengen, maar moet deze ‘verleggen’. Maar wat nu als dat per abuis niet gebeurt? Kunt u dan de per abuis betaalde btw wel aftrekken? Wat vond de rechter hiervan?

Terug