8 december 2017
Onderwerpen: MKB Advies Tips

Bitcoin-investeerders met stamrecht-bv, pas op!

Wie met zijn stamrecht-bv investeert in bijvoorbeeld vastgoed en verlies lijdt, kan dit zakelijke verlies ten laste van de bv nemen. Een bitcoin-investering is alleen geen normale zakelijke investering. Het is zuiver speculatieve handel die wordt gedreven met het oog op winst. Als gevolg hiervan zou de Belastingdienst de investering in bitcoins en het nemen van een verlies hierop als niet zakelijk kunnen beschouwen. De investering kan op dat moment worden bestempeld als een privébesteding, wat inhoudt dat de transactie wordt gezien als een privé-onttrekking, zoals loon, dividend of een rekeningcourant en niet als een investering door de stamrecht-bv. De consequentie laat zich raden: het verlies is niet aftrekbaar van de winst van de bv. Dit meldt de VRB Adviesgroep, die aangeeft meerdere keren per dag door klanten met een stamrecht-bv bevraagd te worden over de zin van het beleggen in bitcoins.

Dubbel verlies voor investeerders bij het klappen van de ‘bitcoin bubble’ 

Investeerders die een deel van de of de gehele ontslagvergoeding (e-learning) hebben omgezet in bitcoins, lopen een risico. Als de digitale munt in een vrije val komt, verliezen zij twee keer op rij. Het tweede verlies zullen zij pas voelen als de stamrecht-bv gaat uitkeren. Dit zal het geval zijn als de eigenaar van de stamrecht-bv de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en er loonbelasting moet worden afgedragen over een vermogen dat, al dan niet gedeeltelijk, in rook is opgegaan. De kans bestaat zelfs dat als de bv failliet gaat door een verkeerd uitgepakte gok om te investeren in bitcoins, de bestuurder kan worden beschuldigd van onbehoorlijk bestuur.

Bron: Rendement

Terug