15 mei 2015
Onderwerpen: Personeel Wetswijziging MKB

AOW-leeftijd versneld omhoog

Sneller langer doorwerken

De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd per 2016. In 2018 gaat de AOW-leeftijd naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar. Volgens de huidige regels zou de AOW-leeftijd pas in 2019 uitkomen op 66 jaar en in 2023 op 67 jaar. De stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd zal hiermee dus twee jaar eerder zijn afgerond. De Eerste Kamer moet nog wel met deze wijziging akkoord gaan, maar dat lijkt geen probleem.

Is het te laat voor maatregelen? Veel mensen hebben zich niet op de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd kunnen voorbereiden. Zij kunnen daarom worden geconfronteerd met een veel lager inkomen. De verruiming en de verlenging van de overbruggingsregeling moeten hierin voorzien.

De overbruggingsregeling zou in 2019 eindigen, maar loopt straks door tot 2023. Bovendien gaat de regeling gelden voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met de VUT of met vroegpensioen zijn gegaan. Nu geldt de overbruggingsregeling alleen voor mensen die vóór 2013 met vervroegd pensioen zijn gegaan. De overbruggingsregeling garandeert mensen zonder of met een laag inkomen in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd een uitkering op minimumniveau. Om voor deze uitkering in aanmerking te komen, geldt een inkomensgrens tot 200% van het wettelijk minimumloon (WML) voor alleenstaanden (€ 3.003,60 bruto per maand). Voor samenwonenden geldt een gezamenlijk inkomensgrens van 300% van het WML (€ 4.505,40 bruto per maand).

 

Wat moet u daar als werkgever mee?

Als werkgever heeft u geen invloed op deze verhoging van de AOW-leeftijd. Als de Eerste Kamer akkoord gaat, is dit een voldongen feit. U kunt echter wél medewerkers met een laag inkomen geruststellen als zij schrikken van de gevolgen voor hun inkomen in de overbruggingsperiode. En bovendien kan het geen kwaad u alvast te bezinnen op hoe u ervoor gaat zorgen dat uw werknemers (minstens) twee jaar langer kunnen doorwerken.

De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd is bijna een feit. Voor degenen die zich niet hebben kunnen voorbereiden, geldt tot 2023 een overbruggingsregeling.

Bron: Tips & Advies

Terug