19 april 2018
Onderwerpen: ZZP MKB Advies Tips

Aftrek van giften in uw aangifte over 2017

Van een schenking aan een goed doel kunt u zelf ook voordeel hebben. Als u voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst, zijn giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U mag uw gift aftrekken als u deze doet aan: 

  • een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een culturele ANBI. Doet u een gift aan een culturele ANBI, dan mag deze gift met 25% worden verhoogd voor de berekening van de aftrek (max. € 1.250,- per jaar). Het gaat dan om: kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen of instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut.
  • een vereniging.
  • een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

Als u aan de (strenge) voorwaarden voldoet, kunt u ook een instelling die u (met uw collega’s) zelf opricht als ANBI laten aanwijzen! 

Let op de drempel van giften

Er is een onderscheid tussen periodieke en eenmalige giften. Voor de verenigingen die geen ANBI zijn, betekent dit dat alleen een periodieke gift aftrekbaar is. Alleen giften die meer bedragen dan een procent van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60,- zijn aftrekbaar. Giften daarboven kunt u aftrekken. Er geldt voor giften ook een bovengrens, u mag niet meer aftrekken dan 10 procent van uw drempelinkomen. 

Als u voor de inkomstenbelasting als ondernemer wordt aangemerkt, kunnen giften soms worden aangemerkt als bedrijfskosten (denk aan sponsoring). In dat geval hoeft u geen rekening te houden met de drempel en de maximumaftrek. Er geldt geen drempel of maximumaftrek voor periodieke giften die minimaal vijf jaar worden gedaan. Deze giften hoeven niet bij een notaris te worden vastgelegd. Een gewone schenkingsovereenkomst volstaat ook. 

Recht op een vrijwilligersvergoeding?

Werkt u als vrijwilliger voor een ANBI, en heeft u recht op een vrijwilligersvergoeding? Als u onverplicht afziet van deze vergoeding, kunt u de gemiste vergoeding aftrekken als gift. Ook niet-gedeclareerde kosten die u als vrijwilliger voor het goede doel heeft gemaakt, mag u meetellen als gift. Dit geldt dus ook voor een eigen ANBI van u en uw collega’s. 

Bron: Tips & Advies

Terug