4 juli 2018

Mag u gebruik maken van de ondernemersaftrek?

Nu het (gelukkig) economisch weer beter gaat, zien en horen wij veel mensen die willen ondernemen. Nu is de vraag hoe u dit gaat vormgeven. Stopt u definitief met uw vaste baan of gaat u parttime ondernemen naast deze vaste baan? Hoe werkt het met belasting? Komt u in aanmerking voor een ondernemersaftrek? Ik geef in dit blog antwoord op de meestgestelde vragen over verschillende soorten aftrek waar u aanspraak op kunt maken: de ondernemersaftrek, zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de MKB winstvrijstelling 


Wat is ondernemersaftrek? 

Ondernemersaftrek is een verzamelnaam voor een aantal faciliteiten, die uw belastingdruk als ondernemer kunnen verlagen. Belangrijk dus om te checken of u hiervoor in aanmerking komt. Er zijn verschillende soorten ondernemersaftrekposten, die ik hieronder toegelicht heb. Leest u mee? 


Wat is zelfstandigenaftrek? 

Of u nu ondernemer in een eenmanszaak of VOF bent of dat u als zzp'er werktu kunt aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek. In 2018 is dit een vast bedrag van € 7.280. De belangrijkste voorwaarde voor de zelfstandigenaftrek is dat er wordt voldaan aan het urencriterium. Voor het urencriterium moet minimaal 1225 uur per jaar (ongeveer 25 uur per week) in de onderneming worden gewerkt. Het gaat hierbij niet alleen om de uren die u besteedt aan uw klanten. Tijd die u nodig hebt voor het maken van offertes, het bijhouden van uw administratie of het maken van een zakelijke website telt ook mee voor het urencriterium zelfstandigenaftrek. Houd daarom de uren die u in uw onderneming steekt goed bij, zodat u dit inzichtelijk kunt maken bij eventuele vragen van de Belastingdienst. Daarnaast moet u meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden, bijvoorbeeld in loondienst het zogenaamde grotendeelscriterium. Deze voorwaarde vervalt als u één van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer was.  

Zelfstandigenaftrek 65 jaar en ouder, kan ik hier gebruik van maken? Ja, als u aan het begin van het jaar al AOW ontvangt, dan heeft u aanspraak op 50% van de zelfstandigenaftrek. Let op! Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek mag u de eerstvolgende negen jaar alsnog verrekenen. De zelfstandigenaftrek bij verlies kunt u nog negen jaar compenseren. 


Wat is startersaftrek?”  

Dit is een extra voordeel voor startende ondernemers, bovenop de zelfstandigenaftrek. Dan reist de vraag: “Hoe lang is deze startersaftrek?” Die geldt voor drie jaar. De statersaftrek kunt u alleen ontvangen als u in de eerste plaats voldoet aan de voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek. In 2018 is deze aftrek een vast bedrag van € 2.123. U bent een startende ondernemer als: 

  • U in de voorgaande vijf jaren minimaal één jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting was.
  • hebt in de vijf voorafgaande jaren niet meer dan twee maal gebruikt heeft gemaakt van de zelfstandigenaftrek. 

 

Wat is MKB winstvrijstelling? 

Na de ondernemersaftrek mag u nog een deel van uw winst onbelast genieten, de MKB winstvrijstelling. In 2018 is dit 14% van de behaalde winst na ondernemersaftrek. “Moet ik rekening houden met een MKB winstvrijstelling urencriterium? U hoeft niet te voldoen aan het urencriterium om in aanmerking te komen voor de MKB winstvrijstelling.  

Bovenstaand is kort een deel van de ondernemersfaciliteiten weergegeven. Uiteraard helpen wij u graag, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden die voor uw onderneming van toepassing zijn. Heeft u nog vragen over de ondernemersaftrek of bent u benieuwd of er nog meer faciliteiten voor u gelden? Neem dan contact op met uw persoonlijke administratieadviseur of maak een afspraak om bij ons langs te komen op kantoor. Wij helpen u graag verder! 

 

Persoon Advies, 

Ben den Heijer  
Manager / specialist MKB 


Terug