19 mei 2021

In de maand mei of juni hebben werknemers recht op vakantiegeld

Traditioneel is de maand mei de maand van de uitbetaling het vakantiegeld. Werknemers hebben recht op vakantiegeld van minimaal 8 procent van het bruto jaarsalaris. Het bruto jaarsalaris is het vaste maandsalaris dat de werknemer heeft verdiend het afgelopen jaar van bijvoorbeeld mei t/m mei.

Andere betalingen buiten het vaste maandsalaris, zoals een bonus, winstuitkering of eindejaarsuitkering, worden niet meegenomen in de berekening voor het vakantiegeld tenzij daar andere afspraken voor gelden in de arbeidsvoorwaarden.

Overwerkuren inclusief de toeslag zijn sinds 2018 daarin tegen wel een salariselement waarover vakantiegeld moet worden berekend. Voor afspraken en toepassingen hierover adviseren wij de regels vanuit de CAO goed te laten toetsen door een salarisbureau.

 

Uitbetaling vakantiegeld

Vakantiegeld wordt in veel gevallen jaarlijks in de maanden mei of juni uitbetaald afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden of CAO. Doordat het vakantiegeld bovenop het maandsalaris komt waardoor andere belastingtarieven gelden, zal de werknemer hier dan netto minder aan overhouden.

Dit jaar zien we dat het vakantiegeld t.o.v. 2020 netto (iets) lager uitvalt voor de werknemers rond een modaal maand inkomen als gevolg van aangepaste belastingtarieven.

Voor werknemers met een hoger maand inkomen zijn de verschillen t.o.v. 2020 aanzienlijk als gevolg van een veranderde afbouw in de arbeidskorting.

Werkgevers en uitbetaling vakantiegeld

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het vakantiegeld in mei of juni te betalen afhankelijk van de CAO, arbeidvoorwaarden of het gewoonte recht. Werkgevers in de sectoren getroffen door de coronacrisis mogen hoe zwaar dan ook niet eenzijdig afzien van de uitbetaling van het vakantiegeld aan hun werknemers. Deze werkgevers adviseren wij om in gesprek te gaan met de werknemers en samen naar een oplossing te zoeken zoals uitstel of een gespreide betaling. Blijf in deze situatie met elkaar in gesprek en wees eerlijk naar de werknemer. Belangrijk hierbij is dat de gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

 

NOW en Vakantiegeld

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW regelingen hebben in deze subsidie, alleen voor de maanden waarover subsidie is toegekend,  ook een compensatie voor de opbouw van het vakantiegeld ontvangen.

Heeft u nog vragen over de uitbetaling van vakantiegeld? In samenwerking met onze professionele partner Salaris Compleet helpen wij je graag verder. Neem gerust contact op met één van onze administratie adviseurs .

 

Ben den Heijer

Vennoot / MKB specialist

Terug