15 februari 2017
Onderwerpen: Administratie ZZP MKB Advies

Goede onderbouwing van ondernemerschap

Voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13.01.2017 (GHARL:2016:10571), speelde onlangs een zaak over een man die van het UWV een werkloosheidsuitkering ontving. Om weer aan de slag te kunnen, start hij een eigen onderneming. Hiervoor heeft hij toestemming van het UWV. 

De man richt zich op de verkoop van autoaccessoires. Uiteindelijk legt hij binnen één jaar zijn werkzaamheden weer neer, omdat hij een baan heeft gevonden. Zijn ondernemingsactiviteiten hebben echter wel flink wat geld gekost. In zijn aangifte inkomstenbelasting neemt hij hiervoor een verlies op van bijna € 40.000,- inclusief zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Als gevolg hiervan hoeft hij over zijn uitkering en looninkomsten geen belasting te betalen en heeft hij dus recht op een forse belastingteruggaaf. 

De fiscus stuurt aan de man een vragenbrief. Daaruit blijkt dat de ‘onderneming’ tijdens haar bestaan slechts een omzet heeft behaald van € 540,-. De fiscus stelt daarom dat er geen onderneming en bron van inkomen was. De fiscus ziet de activiteiten als hobby. 

Bron van inkomen 

Wanneer is er sprake van een bron van inkomen? Het moet dan gaan om activiteiten:

  • waarmee u een geldelijk voordeel wilt behalen;
  • in het economische verkeer;
  • waarbij dit geldelijke voordeel ook redelijkerwijs te verwachten valt.

De fiscus vraagt zich af of met deze onderneming redelijkerwijs wel een voordeel te verwachten viel. De man heeft namelijk vooraf geen onderzoek gedaan naar de marktomstandigheden. Ook kon hij geen ondernemingsplan overleggen en had hij vooraf geen enkel inzicht in de te maken kosten. 

Bewijs niet geleverd 

Tijdens de zitting blijkt dat de man zijn activiteiten later weer heeft opgepakt. Ook in deze jaren hebben de werkzaamheden niet geleid tot omzetten van enige omvang. Het Hof stelt zodoende de fiscus in het gelijk en concludeert dat het niet te verwachten viel dat de man met deze werkzaamheden een voordeel zou behalen. Door het ontbreken van een bron van inkomen is het gemaakte verlies niet aftrekbaar. 

Goede onderbouwing

Wat betekent dit voor uw kleine (extra) activiteit? Of voor uw partner met een klein bedrijf? Als u verwacht dat deze activiteiten in aanvang leiden tot een verlies, zorg dan dat u goed kunt onderbouwen waarom een (toekomstig) voordeel te verwachten valt, bijvoorbeeld door het overleggen van de voorbereidingsplannen. Laat zien welke onderzoeken u heeft uitgevoerd om vast te stellen dat er wat te verdienen valt met deze business.

Verder mag op basis van een uitspraak van de Hoge Raad, 24.06.2011 (HR:2011:BP5707), ook rekening worden gehouden met feiten uit latere jaren. Als blijkt dat de activiteiten op termijn winstgevend zijn, is dit een duidelijk bewijs dat voordeel te verwachten valt. 

Bron: Tips & Advies

Terug