19 december 2022

Gebruik je eigen energie

Energie, energie, energie. Het woord beheerste de afgelopen maanden alle journaals. Maar energie is ook belangrijk voor goed ondernemerschap. Focus daarop, gebruik je energie om kritisch naar je bedrijf te kijken.

Laat je niet leiden door de economisch onzekere tijden en de bijna structureel hoge inflatie. Juist nu is het zaak om er te zijn voor de klanten die wel op zoek zijn naar vakmanschap, ondernemerschap en een goede dienstverlening. Corona heeft geleerd dat je door inventief en creatief te ondernemen altijd een goede boterham kunt verdienen. Zoek naar de zaken die het verschil maken. Laat je inspireren, niet frustreren!

Uit bovenstaand relaas volgt een tweetal tips om 2022 goed af te sluiten en goed te starten aan 2023.

 

1. Voorraad waarderen

Ook dit jaar vragen wij je per 31-12-2022 de voorraad te tellen. Dit is vaak niet het meest leuke klusje, maar wel erg belangrijk en noodzakelijk bij het vaststellen van de jaarcijfers. Lees meer hierover in ons artikel 'Waarderen voorraad aan het einde van het jaar'.

 

2. Waarderen onderhanden werk en projecten

Onderhanden werk en projecten zijn opdrachten waar langere tijd aan wordt gewerkt. Met onderhanden werk mag je niet wachten met winstneming tot het werk of project klaar is.

Heb je op dit moment onderhanden werk of projecten geef dit dan aan ons door, zodat het deel van de overeengekomen prijs in het juiste (fiscale) jaar kan worden geadministreerd.

Bovenstaande lijkt misschien saai maar kunnen juist onverwachte inzichten bieden om in het komende jaar gelijk een goede start te maken. Om je alvast in de goede stemming te brengen wil ik afsluiten met een paar fiscale tips. 

 

  • Oudedagsreserve. Per 1 januari 2023 vervalt de mogelijkheid om te doteren aan de oudedagsreserve. Dit jaar kunt u nog voor de laatste keer 9,44%, met een maximum van € 9.632, toevoegen aan uw oudedagsreserve. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat het ondernemingsvermogen eind 2021 ten minste gelijk was aan uw oudedagsreserve per ultimo 2021 plus de verwachte toevoeging over 2022. Als dit niet zo is, mag er niet gedoteerd worden aan de oudedagsreserve. Raadpleeg je persoonlijke administratie adviseur voor meer info.

 

  • Winst in de BV. Het lage tarief voor de vennootschapsbelasting wordt in 2023 verhoogd naar 19% (2022: 15%). De eerste schijf loopt in 2023 tot €200.000,- (2022: €395.000,-). Advies: stel kosten en investeringen uit tot 2023. Dan kunt u deze kosten namelijk aftrekken tegen 19%. Omzet, indien mogelijk, zo veel mogelijk realiseren in 2022 zodat deze nog belast wordt tegen 15%. 

 

  • Middeling. Misschien heeft u sterk wisselende inkomens. U komt dan wellicht in aanmerking voor de middeling over de inkomsten in drie aaneengesloten jaren. Bij de middeling wordt de belasting herrekend over het gemiddelde inkomen over die drie jaren. Het verschil tussen dit bedrag en het werkelijk geheven bedrag wordt dan – na aftrek van een drempel – terugbetaald. De middelingsregeling wordt per 2023 afgeschaft. De laatste jaren waarover gemiddeld kan worden zijn 2022-2024. Raadpleeg je persoonlijke administratie adviseur voor meer info.

 

  • Schenkingsvrijstelling. Per 1 januari 2024 wordt de schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning (ook wel de jubelton genoemd) volledig afgeschaft. Per 2023 wordt de eenmalige vrijstelling al verlaagd naar €28.947,- terwijl deze in 2022 nog €106.671,- bedraagt. Maak dus dit jaar nog gebruik van de jubelton! Let wel op! Voor de jubelton gold dat het maximumbedrag van de vrijstelling verspreid over drie jaar kon worden geschonken. Als in 2022 voor het eerst is geschonken, kan het restant van de vrijstelling alleen nog in 2023 worden geschonken en niet meer in 2024. Wordt de jubelton in 2023 geschonken, dan is er geen spreidingsmogelijkheid meer. Iemand die in 2022 een schenking ontvangt, heeft nog wel tot uiterlijk 2024 de tijd om deze te besteden aan de eigen woning. Raadpleeg je persoonlijke administratie adviseur voor meer info.

 

  • Vraag BTW van niet-betalende debiteuren terug. Weet je zeker dat de klant niet meer kan of gaat betalen? Dan kun je de btw die je hebt afgedragen aan de Belastingdienst terugvragen. Raadpleeg je persoonlijke administratie adviseur voor meer info.

 

  • Kleineondernemingsregeling. Ben jij een ondernemer met een btw-omzet tot €20.000,-? Dan kun je kiezen voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers. Raadpleeg je persoonlijke administratie adviseur voor meer info.

 

  • Gebruikelijk loon. Als directeur grootaandeelhouder word je geacht ten minste een gebruikelijk loon te hebben. Ingaande 1 januari 2023 wordt het gebruikelijk loon verhoogd van €48.000,- naar €51.000,- per jaar. 

 

  • Aftrekposten. Een heel aantal aftrekposten is niet meer aftrekbaar tegen het hoogste tarief. Denk hierbij aan de aftrek van de eigen woning rente en de persoonsgebonden aftrek. Deze afbouw vindt in stappen plaats:

        -    In 2022 maximaal 40%

        -    In 2023 maximaal 36,93%

Tip: haal zoveel mogelijk aftrekposten naar voren of voeg aftrekposten samen. (bijvoorbeeld giften of zorgkosten).

Let op! Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie, raadpleeg je persoonlijke administratie adviseur voor meer info.

 

  • Cryptoportefeuille. Misschien ben of ken jij wel iemand die een cryptoportefeuille heeft. Deze waarde dien je op te geven in box 3. Om de juiste waarde op te geven in de aangifte is het van belang dat wij de juiste gegevens ontvangen. Tip: maak een print-screen vanuit het crypto platform op 1-1-2023. 

 

Bovenstaande tips geven genoeg inzichten om jouw fiscale voordelen te onderzoeken. Maar bovenal: geniet van de feestdagen. Hopelijk geeft deze tijd je weer energie om 2023 inspirerend en ondernemend te starten.  

 

Het team van Persoon Advies wenst je fijne feestdagen en een bijzonder goed en succesvol nieuwjaar!

 

Kimberley van der Meijs- Lankester RBc

Terug