5 november 2018
Onderwerpen: ZZP MKB Advies Tips

Extra tijd voor afkoop mini-pensioen

De volledige Tweede Kamer heeft zich onlangs achter het wetsvoorstel voor de Verzamelwet pensioenen 2019 geschaard. Bij de stemming stemde de Tweede Kamer ook in met een amendement van Kamerlid Slootweg (CDA). Dit wetsvoorstel regelt dat pensioenuitvoerders meer tijd krijgen voor de afkoop van mini-pensioenen. Dat zijn pensioenaanspraken van maximaal € 2 per jaar.

Afkoop tot 1 juli 2019

Pensioendeelnemers kunnen hele kleine pensioenen laten afkopen, die zijn ontstaan in 2017 en 2018, voordat die mini-pensioenen per 2019 komen te vervallen. Deelnemers mogen zich tot 31 december 2018 melden voor afkoop, maar in dat geval hebben pensioenuitvoerders te weinig tijd om de afkoop nog in 2018 af te wikkelen. Het aangenomen amendement regelt dat pensioenuitvoerders hier een half jaar langer de tijd voor krijgen, dus tot 1 juli 2019.

Verandering rechten voor PVT en PV rond pensioen

In de Verzamelwet pensioenen 2019 zijn ook nog andere kleine wijzigingen in de wetgeving opgenomen. Zo krijgen de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV) meer rechten met betrekking tot het pensioen van werknemers. Het wetsvoorstel is nog niet goedgekeurd door de Eerste Kamer.


Bron: Rendement

Terug