MKB tips

Als MKB’er heeft u veel regels en wetten om rekening mee te houden. Zeker indien u personeel in dienst heeft. Persoon Advies helpt u graag verder te komen, dan waar u nu staat. Onze administratie- en salarisadviseurs hebben alle actuele kennis in huis om u bij te staan. 

Op deze website houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van het laatste algemene nieuws. Als klant ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief. Indien u vragen heeft over nieuwe wetten en regels kunt u altijd een afspraak maken of binnenlopen voor een korte vraag.

Onderstaande tips willen wij u als MKB'er sowieso meegeven. Kijk ook eens bij ZZP tips, deze tips zijn vaak ook van toepassing op het midden- en kleinbedrijf.  

  • Overweeg automatische incasso bij uw klanten. Bij terugkerende facturen, zoals bij een onderhoudscontract of regelmatige levering, brengt automatische incasso het nodige gemak.
  • Zet uw overtollige geld weg op een bedrijfsspaarrekening. Dit kan alleen door uw inkomsten en uitgaven scherp te houden, zodat u niet rood komt te staan.
  • Onderhandel met uw bank over de voorwaarden van uw bedrijfsrekening. Denk bijvoorbeeld aan het verrekenen van uw courante rekening en een spaarrekening, zodat u gratis rood kunt staan. Ook voor kleinere bedrijven kan het vragen naar onderhandelingsmogelijkheden bij uw bestaande bank lonen. Of kijk verder dan uw huidige bank: de verschillen tussen banken kunnen groot zijn.
  • Doe uw boekhouding in Exact Online en werk samen met Persoon Advies. Uw boekhouder is de juiste persoon om u verder te adviseren over uw financiële mogelijkheden, zoals de Kleineondernemersregeling.