Fiscaal advies voor het MKB

Fiscaal advies start al gedurende het lopende boekjaar. Aan de hand van tussentijdse rapportages en uw persoonlijke situatie kunnen wij sturing geven aan de belastingafrekening van uw MKB. Deze wisselwerking verdient zich altijd terug in de definitieve aangifte. Het uiteindelijk einddoel is in de praktijk toch dat u, rekening houdend met alle ‘spelregels’, zo min mogelijk belasting betaalt of zoveel mogelijk terugkrijgt. De Belastingdienst kent niet alleen nadelige, maar zeker ook voordelige regels. U moet ze alleen kennen en op de juiste wijze toepassen. Persoon Advies helpt u met fiscaal advies daar graag bij.

Elk jaar worden er voor de MKB nieuwe spelregels door de overheid afgegeven. Het is de reden dat Persoon Advies er ook voor gekozen heeft zich aan te sluiten bij de NOAB en Horizontaal Toezicht om maximaal aangesloten te blijven bij alle veranderingen. Aan de andere kant worden wij ieder jaar beoordeeld door deze instanties, dat houdt ons scherp. Kennisoverdracht en samenwerking zijn voor ons sleutelwoorden om de kwaliteit van het fiscaal advies te waarborgen.

Het beste fiscaal advies is van groot belang. Wij schromen dan ook niet om een second opinion te vragen bij partners. Persoon Advies werkt, indien nodig, met externe accountants en fiscalisten.

De belastingaangiftes worden via het pakket Elsevier verzonden, waarbij een optimalisatie van de aangifte als laatste check ook nog wordt uitgevoerd. Hiermee realiseren wij maximaal belastingvoordeel voor uw MKB.

Maak een afspraak