Aangifte vennootschapsbelasting voor MKB

Wanneer u in het bezit bent van een besloten vennootschap of naamloze vennootschap, maar in bepaalde situaties ook verenigingen, stichtingen en vergelijkbare situaties, dan betaalt u over de winst in deze lichamen vennootschapsbelasting.

Deze bedrijven worden door de Belastingdienst ook wel ‘lichamen’ genoemd en als uw ‘lichaam’ in Nederland is gevestigd, dan bent u verplicht een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen.

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag wordt onder andere beïnvloed door:

  • Verrekenbare verliezen
  • Investeringsaftrek
  • Fiscale reserves
  • Afschrijving op bedrijfsmiddelen
  • Overige regelingen

De vennootschapsbelasting kent haar eigen specifieke regelingen en verdient daarom ook haar specifiek aandacht. Persoon Advies kan ook hierin tijdig adviseren gedurende het lopend boekjaar. Wij waken voor een zorgvuldig en correct samengestelde aangifte van uw vennootschapsbelasting.

Maak een afspraak