Bedrijfsadvies

Persoon Advies is een kantoor dat de cijfers met u doorneemt, u adviseert en direct bespreekt waar voor u kansen liggen en eventueel bedreigingen. Vanuit onze visie, dat cijfers u sturing moeten geven in uw bedrijfsproces, adviseren wij om 1 à 2 keer per jaar tussentijds te rapporten. Op basis van deze rapportages geven wij een realistisch beeld van de omzet en de kostenontwikkeling. Dit is het vertrekpunt van ons bedrijfsadvies.

Onze drijfveer is om uw bedrijf rendabeler te maken. Samen formuleren wij doelstellingen voor de korte en lange termijn. Vervolgens vertalen wij de doelstelling naar een begroting. Deze begroting is leidend en zal periodiek middels een tussentijdse rapportage getoetst worden.

Het voordeel van ons bedrijfsadvies is dat wij kennis hebben van vele branches. Onze ervaring met diverse ondernemers en ondernemingen geven ons een goed beeld van de markt waarin u zich begeeft. Zodoende kunnen wij een realistisch advies geven over bijvoorbeeld uw brutomarge en kosten.

Persoon Advies werkt met veel partners samen op diverse vakgebieden. Vanuit samenwerking ontstaan de beste adviezen en producten. Benieuwd welk bedrijfsadvies wij u zouden geven? Neem gerust contact met ons op. 

Maak een afspraak